Pornografi

Teşhircilik ve diğer bölümlerde de yer yer çıplaklık üzerine cinsel bir amaçla olsun veya olmasın Müslüman bir erkeğin göbekle diz kapakları arasını her hangi bir erkeğe veya kadına Müslüman bir kadınında eller-ayaklar ve yüz dışındaki organlarını na mahrem erkek ve kadınlara açmasının haram olduğu vurgulanmıştı. Açılması haram olan vücut organlarına şehvetli veya şehvetsiz olarak bakılması da haramdır. Bu sebeple cinsel tahrik amacı olsun veya olmasın İslam'a göre çıplaklığın sınırları içine girecek resim veya film çektirmek ya da çekmek haramdır. Aynı zamanda bu resim ve filmlere bakmak veya bunları pazarlamak da haramdır.

Haramdır Çünkü; doğrudan çıplaklıkla resim ve film aracılığıyla çıplaklık temelde aynı gayr-ı meşru amaca yöneliktir. Tek bir fark vardır o da yalnızca tesir bakımındandır. Bizzat çıplaklıkla dolaylı çıplaklıktan şüphesiz daha tesirlidir. Ancak dolaylı çıplaklıkla da yaygınlık ve süreklilik vardır.Kaldı ki İslam'da bir söz davranış ve iş haram kılındıysa değil onun yansıyan etkili şekli onunla ilgili bütün eylemler de haram olur. Şunu da ifade edelim ki "sanat sanat içindir." anlayışıyla yapılacak olan fotomodellik de film çalışmaları da haramlılık kapsamı içine girer.

İslam dini insanların cinsel istikrarı ve mutluluğunu amaçladığı için ve cinsel alanda da kulluk yapmalarını dilediği için cinsel haramlara götürecek her türlü sözleri yazıları resimleri ve filmleri yasaklamıştır. Bu durumu bir hadis ve ayetle sabitlersek; "Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır." Nur suresinin 30. ayetinde; "(Ey Muhammed!) Mümin erkeklere söyle gözlerini şehvetli bakışlardan sakınsınlar cinsel organlarını harama bulaştırmaktan korksunlar. Böyle davranmak onlar için daha temiz ve daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."