Hayvanlarla Cinsel Temas

Hayvanlarla cinsel temasta bulunmak İslam dininde baş günahlardan biridir. Kesinlikle yasaklanmış olan bu tür cinsel ilişkinin cezaları da ağırdır. Yalnız hayvanlarla cinsel ilişkiye giren erkek veya kadın oluşuna göre cezaların şiddeti de değişmektedir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde;"Yüce Allah yarattığı insanlardan yedi zümreye yedi kat semanın üzerinden la'net etti.... Hayvanlarla cinsel temasta bulunan mel'undur." buyurmaktadır.

Hayvanlarla cinsel temas eden erkek ise;Verilecek cezada üç ayrı görüş ileri sürülmektedir.


- Öldürülür; Bu görüş İmam Şafii ve İmam Hambeli' nin dir. Onlar bu görüşlerini şu hadise dayandırmaktadır. "Mahrem ile cinsi münasebette bulunan kişiyi öldürünüz. Hayvanla cinsi münasebette bulunanı da öldürünüz. (Ayrıca) cinsi münasebette bulunulan hayvanı da öldürünüz."

- Zina cezası uygulanır; Hayvanla cinsel temasta bulunan evli ise recm bekarsa celde cezası uygulanır. Bu görüşte bazı Maliki mezhebi müctehidlerine aittir.

- Ağır bir tazir uygulanır; Bu görüş Hanefi mezhebine aittir. Hanefi mücdehidler yukarıda geçen hadisin hayvanla cinsel teması helal görenleri içine alacağı görüşündedirler. Bu sebepten ağır bir tazir cezanın uygulanmasına görüş birliği etmişlerdir. (Tazir: Cezaları Kur' an-ı Kerim de ve Sünnet' le belirlenmemiş bulunan suçlara uygulanacak cezadır. Tazir cezaları uyarı dövme hapis sürgün memuriyetten azil para cezası veya ölüm gibi pek çok çeside ayrılır.)

Hayvanlarla cinsel temas eden kadın ise; İslam hukukçularının büyük çoğunluğunun hem fikir oldukları ceza kendisini hayvana teslim eden kadına tazir uygulanır. Ancak azınlıkta kalan bazı İslam hukukçuları ise erkeğe uygulanan cezanın aynısının kadınlara da uygulanabileceği görüşündedirler.


Bu arada şu konuya da değineli ki cinsel temas yapılan hayvan öldürülür. Sebebi ise; Ancak hayvan öldürme işlemi vacip değildir. Hayvanı öldürmenin amacı bu suçun çagrisim yapılmasını ve faili hakkında ileri geri konuşulmasını engellemektir. Yalnız hayvan başkasının malı ise öldürülmesi gerekmez.