Zina

İslam'da baş cinsel haramdır ve en büyük günahlardandır. Evlilik bağı olmaksızın ergen bir erkeğin ergen bir kadınla isteyerek yaptıkları cinsel birleşmeye zina denir. Bu tariften de anlaşılacağı üzere bekar veya evli olarak bekarla yapılacak cinsi birleşme zina olduğu gibi evli ile de yapılan cinsi münasebet zinadır. Hatta fahişelerle de yapılan cinsel birleşmenin her türlüsü zinadır. Zina İslam'da hiç hafife alınmayan bir konudur. Çünkü; zina insanlarda imanı eritici bir haram fiilidir. Toplumların temel birimi olan aile kurumunun kutsallığını zedeleyen kurulmasını engelleyen mutluluğu yok eden nesillerin geleceğini tehdit eden toplumda kadın ticaretini başlatan annesi veya babası belli olmayan ve anne baba şefkatinden yoksun problemli çocukları artmasını sağlayan aileler arasında kavgalara cinayetlere özelliklede ölümcül frengi bel soğukluğu ve
AIDSgibi hastalıklara neden olan yani dünya hayatını çökertici ve ahret azabını arttırıcı bir unsurdur.

Zina en büyük günah olmasına karşılık yine de kendi içinde manevi ağırlık şiddetine göre; beş kısma ayrılır.

a)Mahremlerle Yapılan Zina:
Kendisiyle ebediyen evlenemeyecek olan ana kız kardeş kayınvalide ve süt anne veya süt teyze gibi mahremlerle yapılan zina sorumluluğun en ağır yani günahın en büyüğüdür. Hz. Muhammed (SAV) bir hadisi şöyledir.
"Mahremiyle zina eden kişi cennet' e giremez."

b) Savaşa Çıkan Mücahitlerin Kadınlarıyla Yapılan Zina:İkinci derecelikli ağırlığı bulunan zina türüdür. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. "Aman savaşan Mü'minlerin eşlerinden uzak durun." "(Zira) savaşan Mü'minlerin eşleri savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (Haram) dır."

c) Komşu İle Yapılan Zina:Üçüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina türü de komşularıyla yapılan zinadır. Hz. Mikdad İbn-ü Esved (R.) anlatıyor. Allah' ın Resulü sahabeleri söylüyor. "Zina Allah 'ın ve peygamberinin haram kıldığı ve kıyamet günü 'ne kadar da haram olarak kalacak olan bir günah fiilidir. Kişinin koşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi onun için on kadınla zina etmesinden daha büyük bir günahtır."

d) Evlilerin ve Yaşlıların Yaptıkları Zina:
Dördüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina çesididir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerin de "Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günün de onları zatına muhatap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar: kibirli fakirler sık sık yalan söyleyen idareciler evli - yaşlı zinacılardır."

e) Bekarların Yaptığı Zina:
Bekarların bekarlarla olan zinası zina ve haram ise de diğer zina türlerine kıyasla sorumluluğu en az olan zinadır. Şu noktadan da anlaşılacağı gibi bekarların zinası durumunda dünyalık cezaları sadece sopa veya kamçı olmasına karşılık evlilerin zinası recm yani taşlanarak ölümdür.

Örtülü Zina

İslam dinin de haram kılınan zina türlerinden biride örtülü zina ( Mut'a Nikahı) dır. Bir kadının cinselliğinden yararlanmak üzere onu belirli bir ücret karşılığında belirli bir süre için şahitler huzurunda veya şahitsiz olarak nikahlamasıdır. İslam öncesi cahilliye döneminde var olan bu nikah türüne İslamiyet'in ilk döneminde Allah Resulü önceleri izin vermiş ancak daha sonra kıyamet gününe kadar geçerli olmak üzere Mut'a nikahını yasaklamıştır.