Göze kaçan yabancı cisimler genellikle üst göz kapağının iç yüzüne yerleşir.
* Cismi çıkarmak için:
- Kazazedeyi aşağı doğru baktırınız.
- Üst göz kapağının dış kenarını iki parmağınızın arasına sıkıştırarak tutunuz.
- Bir kurşun kaleminin yanı ile üst kapağı hafifçe bastırınız.
- Göz kapağının iç yüzünü dışa çeviriniz.
- Kapağın iç yüzüne yapışmış olan cismi temiz bir tülbentin veya mendilin ucu ile çıkarınız.

DIKKAT: Bu işlemler sırasında göze asla dokunmayınız. Yabancı cisim bazan gözün saydam olan ön yüzeyine (koroea) yapışıp kalır. Bu durumda cismi rahatça görmeniz mümkündür:

- Kazazedeye gözünü birkaç defa kırpıştırmasını söyleyiniz.
- Kırpıştırma ile meydana gelen gözyaşı kendisi iİe birlikte cismi sürükleyerek dışarı çıkacaktır.

DİKKAT: Eğer cisim gözün saydam tabakasına iyice oturmuş; çıkmak niyetinde değil ise göze asla dokunmayınız. Kibrit kürdan veya benzeri başka birşey ile çıkarmaya uğraşmayınız. Bu durumda:

- Kazazedeye gözünü kapattırınız.
- Göz kapağının üzerine nemli bir pamuk parçası koyarak sarınız.
- Kazazedeyi derhal bir doktora götürünüz.

NOT:
Parçayı çıkarmak için gözü ovuşturmayınız. Zira yabancı cisim bir maden talaşı ve başka kesici bir şeyolabilir. Ovuşturmakla onun saydam tabakayı yırtmasına sebep olabilirsiniz.