Bir hayvan tarafından ısırılmış iseniz:
MUTLAKA KUDUZ TEHLİKESİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ!

* Bu Nedenle:
- Hayvanın ısırdığı yeri sabunlu su ile yıkayınız.
- Akan suda iyice durulayınız.
- Yaranın üzerine temiz bir pansuman koyup sarınız.
- Kuduz mikrobunu yeni alan bir hayvanın hasta olduğunu anlamak mümkün değildir.
- Bu maksatla hayvanı yakalayıp belediye veterinerine götürmeli; kuduz tahlili yaptırmalısınız.
- Veteriner hayvanın kuduz olduğunu tesbit ettiği takdirde geri kalan tıbbi tedaviyi -görevi icabı- yürütecek ve hastalığa yakalanmanıza engel olacaktır.