Yüksek bir yerden düşüldüğünde veya trafik kazasına maruz kalındığında; ölüm ile neticelenen vakaların çoğunu kafa yaralan maları teşkil etmektedir.

Kafa yaralanmalarının belirtileri şunlardır:
• Kafada şişlik yara veya kanama.
• Başağrısı.
• Başdönmesi
• Yarım saat içinde veya daha sonra bayılma.
• Ağızda burunda veya kulaklarda kanama.
• Kol veya bacakların birinde felç.
• Göz bebeklerinin büyüklüğünde farkhlık.

Ne Yapmalı?
• Hastayı düz bir yere boylu boyunca yatırınız.
• Ağzında salgı veya kanama varsa başını yana çeviriniz.
• Böylece salgının nefes borusuna kaçmasını engellemiş olursu nuz.
• Derhal doktor çağırınız.
• Bu mümkün değil ise hastayı düz yatmış olarak hırpalamadan en yakın hastahaneye götürünüz.
• Hasta bayılmış ise nefes alıp almadığını kontrol ediniz.
• Solunumu durmuş ise yapay solunum uygulayınız.
• Nefes borusunun salgı veya geriye kaçmış dili tarafından tı kanıp tıkanmadığını kontrol ediniz.
• Böyle bir tehlike mevzubahis ise ve boynunda kırık yok ise başının altına küçük bir yastık ko yarak başını yana çeviriniz.

Dikkat:
• Ayaklarını ha vaya kaldırmayınız.
• Kafasından yaralanmış bir kazazede ister baygın ister kendinde olsun ona uyarıcı içecekler vermeyiniz.