- Kazazedeyi Kaza Ortamından Çıkarma:
- Boyun tesbiti yapılmalı.
- Sıkışmanın kaldırılması için araç gereç kullanılmalı.
- Kazazedenin arkasına geçmeli.
- Kollarını kazazedenin kollarının altından geçirmeli.
- Kazazedeyi kolundan tutarak çekmeli.
- Vücuda saplanmış cisim varsa çıkarılmamalı.

* Kaza Ortamını Değerlendirme:
- Kişi kazazedeler arasında ise öncelikle kendi durumunu gözden geçirmeli
- Kişi kendi can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalı
- Kişi sakin olmalı telaşa kapılmamalı
- Kaza yerinde sağlık personeli varsa onun talimatlarına uymalı ve ona yardımcı olmalı
- Ortamda sağlık personeli yoksa etkinliği ele alıp çevredeki sağlıklı kişileri organize etmeli
- Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirmeli
- Trafik kazası ortamında yol güvenliğini sağlayacak işaretlemelerin yapılmasını sağlamalı
- Sağlık kuruluşu itfaiye ve polise haber verilmeli
- Kazazedeler ile sakin yumuşak bir şekilde konuşmalı onları yatıştırmalı ve şikayetlerini sormalı
- Trafik kazası ortamında sigara içilmesini önlemeli
- Patlama ve zehirlenme tehlikesi olan kaza ortamından herkesin uzaklaşmasını sağlamalı
- Patlama ve zehirlenme tehlikesi yoksa kazazedeyi yerinden kıpırdatmamalı
- Kazazedelerin başındaki meraklı toplanmaları önlemeli
- Kaza ortamındaki tüm kazazedelerin durumu hızla değerlendirilmeli ve kazazedeler için öncelik sıralaması belirlenmeli
- Nakli gereken kazazedeler için nakil organizasyonu sağlanmalı
- Kaza ve kazazedeler hakkındaki bilgileri kaydetmeli
- Yardım ekibi gelene kadar olay yerini terk etmemeli ve gelen yardım ekiplerine olay ve kazazedeler hakkındaki bilgiler aktarılmalı.