Kırık nedir? Kırık kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu yada kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski de artar.

Kaç çeşit kırık vardır?
Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak deri sağlamdır.
Açık kırık: Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşırlar.

Kırık belirtileri neler olabilir?
• Hareket ile artan ağrı
• Şekil bozukluğu
• Hareket kaybı
• Ödem ve kanama nedeniyle morarma
Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene gereklidir.
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
• Kırık yakınındaki damar sinir kaslarda yaralanma ve sıkışma. (Kırık bölgede nabız alınamaması solukluk soğukluk)
• Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
• Hayatı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir
• Hasta/yaralı hareket ettirilmez sıcak tutulur
• Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır (aksi takdirde gelişebilecek öden doku hasarına yol açacaktır)
• Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki renk hareket ve duyarlılık kontrol edilir)
• Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri sopa tahta karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır
• Açık kırıklarda tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır
• Kırık bölgede sık aralıklarla nabız derinin rengi ve ısısı kontrol edilir
• Kol ve bacaklar yukarıda tutulur
• Tıbbi yardım istenir (112).