Dışarıdan uyaran bir ses olmadığı halde kulak içinde duyulan ve anlam verilemeyen bir takım seslere topluca "çınlama" denmektedir. Sümkürme çiğneme esneme hapşırma ve öksürme gibi baş hareketleri sırasında duyulan çınlamalar normalolup hastalık belirtisi sayılmazlar. Yine ara sıra duyulan ve "hayırlı bir haber" şeklinde yorumlanan çınlamalar da zararsız kabul edilir.

DIKKAT: Kulakta "nabız atması" şeklinde duyulan ritmik sesler ciddiye alınmalıdır. Genellikle yüksek tansiyonda duyulan bu sesler kulak çevresindeki atar damarların hastalığına da işaret edebilirler.
Uğultular şeklinde derinden gelen sesler aşırı derecede tansiyon düşüklüğünü ve kansızlığı düşündürmelidir.

* Kulak Çınlamasının Diğer Sebepleri:
- Kuvvetli beden hareketlerinden sonra kulakta "nabız atması" şeklinde duyulan sesler tamamen normalolup dinlenme ile kendiliğinden geçer.
- Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan çınlamalar kulak fonksiyonlarının zayıflamakta olduğunu gösterir.
- Şeker hastalığında tiroid bezi bozukluklarında kulak çınlamaları şeklinde sesler duyulmakta hastalık belirtilerinin zayıflaması ile birlikte azalmaktadır.
- Kimyevi ve toksit maddelerle zehirlenen kimselerde kulak çınlamaları zehirlenme belirtilerinden sayılmaktadır.
- Uyuşturucu madde alkol ve aşırı tütün tüketen kimselerde
de kulak çınlamaları görülmektedir.
- Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan streptomisin neomisin kanamisin gibi antibiyotiklerin alınmasında kulak çınlamaları bir yan etki olarak ortaya çıkarlar.
- Dış kulak yolu tamamen kulak kiri ile kapandığında ortakulak ve içkulak iltihaplarında diş ve dişeti iltihaplarında kan kanserinde (lösemi) kulak çınlamasına benzer sesler duyulabilmektedir.
- Ayrıca işitme sinirlerini içine alan bir sinir sistemi hastalığında da kulak çınlaması görülebilir.