Ağaçlıklar arasında ve kırlarda kendiliğinden yeti şen mantarların zehirsizlerini zehirlilerinden ayırmak çok zordur. Bu sebeple zehirsiz olduğundan emin olmadıkça kır mantarı top layıp yememelidir. En garantisi seralarda özel olarak yetiştirilen ve marketlerde ambalaj içinde satılan firma adı ve adresi belli olan mantarlardan alıp yemelidir.

ZEHİRLİ MANTARLAR
Hemen hemen bütün mantar zehirlenmelerine "Amanita Mus carina" ve "Amanita Phalloides" adı verilen iki cins zehirli man tar sebep olmaktadır.

A. Muscarina'nın zehiri yüksek ısıda bile tesirini kaybetmedi ğinden; bu cins mantarlar pişirilerek yense dahi üç saat içinde ze hirlenme belirtilerini gösterirler.

Belirtileri:
• Göz yaşarması bol tükürük salgısı terleme kusma ve karın ağrısı ilk belirtileridir.
• Bu belirtileri takiben karın adalelerinde kramplar ishal baş dönmesi kas seyirmesi ve göz bebeklerinde küçülme görülür.

Aman Dikkat!
Hasta doktora yetiş tirilmediği zaman şok ve koma hali kaçmılmaz olur ve solunum kifayetsizliğin den ölümle neticelenir.

A. Phalloides cinsi mantarların zehiri ısıya dayanıksız olduğundan; pişirilerek yendiği takdir de ağır bir etkisi görülmez. Ancak çiğ olarak yendiği zaman şiddetli zehirlenme belirtileri gösterir. Tesiri yendikten 6 ila 24 saat arasında ortaya çıkmaya başlar.

Belirtileri:
• Karın ağrısı bulantı kusma ve ishal gibi genel zehirlenme belirtilerine ilâveten idrar çıkaramama görülür.
• A. Phalloides'in zehiri en büyük tesirini karaciğer üzerinde gösterir. Tedavi edilmediği takdirde karaciğer harabiyetine bağ h olarak sarılık ortaya çıkar. Bir hafta içinde hasta kaybedilir.

Ne Yapmalı?
• Mantar yendikten sonra zehirlenme belirtileri görülür görül mez hasta kusturulmalıdır.
• Parmakla küçük dile dokununca kusma temin edilemiyor ise tuzlu su veya ipeka şurubu verilerek kusma sağlanmalıdır.
• Kusma ile ishal aslmda vücudun kendi kendine aldığı bir sa vunma şeklidir. Her iki durumda da vücut zehiri dışarı atmak is temektedir. Eğer kusmadan sonra ishal görülmez ise; mushil ve rilerek hastanın bağırsakları boşaltılmalıdır.
• Hasta en kısa zamanda doktora yetiştirilmeli mümkün ise mantar örneği de beraberinde götürülmelidir.

A. Muscarina cinsi mantar zehirlenmelerinde deri altina ve ya damar içine "Atropin" verilmesi en tesirli tedavi şeklidir.

A. Phalloides cinsi çiğ mantar zehirlenmelerinde ise damar dan "Dekstroz" verilir. Aynı zamanda karbonhidratça zengin bir diyet uygulanır. Bu tür zehirlenmede Atropin'in bir tesiri yoktur.