SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARI : Hayati önemi olan hava yolu tıkanıklığına yaklaşımda tam tıkanıklık oluşmadan teşhisin konulması ve gerekli müdahalelerin yapılması hayat kurtarıcıdır. Kuşkulanılna olgular için ilk nölemler alınmalı ve müdahaleye hazır olunmalıdır. Bu arada hava yolu tıkanıklığı oluşturan sebeplerin araştırılması bazen tedavi anlamına da gelebilir.

Örneğin bir yabancı cismin görülmesi ve çıkartılması hem teşhis hem de tedavi özelliği taşır. Hastanın süratle entübe edilmesi veya hava yolunu rahatlatıcı cerrahi girişim geçirmesi gerekebilir. Anamnezde solunum yolu tıkanıklığı öncesinde meyadana gelen olaylar soruşturulur. Travma allerjik reaksiyon veya aspirasyon ipuçları araştırılır. Hastanın bu duruma ne kadar süre içinde girdiği de önemlidir.

Örneğin allerjik bir reaksiyona bağlı laringospazm çok ani iken enfeksiyona bağlı sıkıntı daha uzun sürer. Öyküde önceden yaşanan solunum sıkıntıları ateş yutma güçlüğü yabancı cisim aspirasyon özellikleri araştırılır. Hastanın özgeçmişinde entübasyon hikayesi geçirilmiş travmalar büyüme gerilikleri önem taşıyabilir.

Fizik muayenede total tıkanıklık belirtileri gözden geçirilir. Solunum hareketi yokluğu afoni öksürük ve hırlama yokluğu durumun ciddi olduğunu gösterir. Stridor varsa solunum hangi komponentinde olduğu tıkanıklık yeri hakkında bildi verir. İnspiratuar stridor daha çok supraglottik ve glottik sebeplerde ekspiratuar stridor bronşlar ve alt trakeaya ait problemlerde bifazik yani hem inspiratuar hem de ekspiratuar stridor üst trakea subglottik ve glottik sorunlarda görülür. Solunum sıkıntısının bir başka belirtisi de çekilmelerdir.

Üst solunum yolu tıkanıklıklarında suprasternal supraklavikuler kasların içe doğru çekilmesi alt solunum yolu tıkanıklıklarında ise interkostal kaslarda çekilmeler olur. Solunum yardımcı kasları olaya katılır. Kornaj diye tanımlanan sesli ve hırıltılı solunum sırasında ötmeler de gözlenebilir. Solunum sıkıntısı ile geçirilen süre arttıkça siyanoz ve sonralarında yorulma gözlenir.

Bazı etiyolojik nedenlerde tipik pozisyon tercihleri olur. Örneğin akut epiglottitli hastalar yatmaktansa oturmayı laringomalazik bebekler ise oturmaktansa yatmayı tercih edebilirler. Solunum sıkıntısı ile birlikte ses kısıklığı glottik bir sebebi sesin boğuk çıkması supraglottik bir sebebi akla getirmelidir.

Mümkünse hipofarinks ve larinksin muayenesi ile olası etiyolojik nedenler görülebilir. Yardımcı tanı yöntemleri radyolojik ve endoskopik tetkiklerdir. Yumuşak doku dansitesinde lateral boyun grafisi üst solunum yolunun açıklığı hakkında bilgi verir.

Akciğer grafisi mutlaka istenmelidir. Elektif koşullarda bilgisayarlı tomografi çok yardımcı olur. Endoskopik yöntemlerle larinks hipofarinks ve broşların incelenmesi hem tanı hem de tedavi amacı güdebilir. Etiyolojik sebepler erişkinler çocuklar ve yenidoğanlarda olmak üzere 3'e ayrılarak incelenebilir.

Akut epiglottit 2 yaşından büyük çocuklarda görülür. Tablo çok kısa sürede kötüleşir. Yutma güçlüğü oturma pozisyonunu tercih etme inspiratuar stridor ateş yüksekliği vardır. Etken H.influenza tip B'dir. Orofarinks muayenesi ile bile hasta spazma girebilir. Epiglot çok hassastır sık muayeneden kaçınılmalıdır.

Boynun ekstansiyona getirilmesi veya epiglota entübasyon tüpünün değmesi bile spazma yol açabilir. Doğru girişim çeşitleri gerektiğinde nazotrakeal entübasyon ve trakeotomidir. Oksijen inhalasyonu intravenöz antibiotik ve steroid uygulaması çoğu hastada yeterli olabilmektedir.

Laringotrakeal bronşit veya Krup sendromunda hava yolunun konsantrik daralması sözkonusudur. Etken çoğunlukla viraldir.

Larinks papilamatozunun etkeni HPV tip 6 ve 11'dir. Çocuklarda hava yolu tıkanıklıkları ani olduğunda her zaman kuşkulanılması gereken durum hava yolu yabancı cisimleridir. Yenidoğanlarda hava yolu tıkanıklıklarının en sık sebebi laringomalazidir.

Laringotrakeal halkanın inspiryumda oluşan negatif basınca dayanamayacak kadar gevrek olmasından dolayı inspiratuar stridor gelişir. Stridor ayakata veya oturmada artar yatarken azalır. Endoskopi ile teşhis konulur. 18 ay civarında kendiliğinden geriler tolere edemeyen olgularda cerrahi müdahale gerekebilir.

Deride başka yerlerdeki hemanjiomatöz lezyonu olan bebeklerde trakea içinde veya subglottiste hemanjiomlar olabilir ve solunum sıkıntısı olabilir. Ağlama ile kan hacmi aratar ve hemanjiom kitlesi büyür solunum sıkıntısı artar.

Tedavi:
√ Orofarengeal tıkanıklıklar tam tıkanıklık şeklinde ise olgunun arkasına geçip eller karnında birleştirilir sıkarak karın içi ve dolayısı ile intratorakla basınç arttırılır (Heimlich manevrası).
√ Ağız içi temizliği yapılarak kan kusmuk yabancı cisimler çıkartılır.
√ Baş ekstansiyona mandibula öne çekilerek solunum yolu açılmaya çalışılır.
√ Airway yerleştirilir.
√ Gerekirse entübasyon veya trakeotomi gerçekleştirilebilir.
√ Laringotrakeal tıkanıklıklarda önce mümkünse konservatif yaklaşılır.
√ Yakın izlem steroid enjeksiyonu rasemik epinefrin oksijen inhalasyonu ve buhar tedavisi uygulanır.
√ Entübasyon ciddi yüz ve hava yolu travmalarında çok güç olabilir.
√ Laringotrakeal kırıklarda entübasyon kontrendikedir.
√ Entübasyon tüpü seçiminde küçük çocuklarda ölçek küçük parmak genişliğidir.
√ Entübe edilemeyen tüm vakalarda trakeotomi endikasyonu vardır.
√ Trakeotomi öncesi diğer cerrahi girişimler (krikotiroidotomi ve transtrakeal ventilasyon) zaman kazandırmak amacıyla uygulanabilir.