Doktor müdahalesi olmadığı takdirde ölümle neticelenebilen ağır bir bayılma türüdür.

Belirtileri normal bayılmaya benzemek le beraber sebepleri farklıdır.

Şokun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
• Aşırı kan kaybı

• Üçüncü dereceden ağır yanıklar

• Yaralanmayı müteakip yaranın mikrop kaparak mikropla rın vücuda yayılması (enfeksiyon)

• Beyin kanaması

• Apandisit patlaması

• Ülser delinmesi

• Kroner atardamarlarda daralma
Yukarıda sıraladığımız ilk üç sebep dışarıdan görülmekle bera ber diğerleri görülemezler.

Şoka girmek üzere olan bir kimsede şu belirtiler gözlenir:
• Yüzde sararrna

• Baş dönmesi

• Mide bulantısı

• Görme ve işitmede zayıflama

• Hızlı hızlı nefes alıp verme

Ne Yapmalı?
• Şokun sebebi bir dış kanama ise; derhal kanı durdurmaya çalışnıız.

• Şokun sebebi ne olursa olsun mutlaka hastayı en kısa za manda doktora veya hastahaneye yetiştiriniz.

• Doktor müdahale edinceye kadar hastayı hareketsiz ve sı cak tutunuz. Ancak sıcak su şişesi veya torbası kullanmayınız. Üzerine bir battaniye örtmek yeterlidir.