Herhangi bir sebeble beyinden sinir sistemi kanalıyla organla ra giden kumandaların kısmen veya tamamen durması halidir.

Kısmen durmasına sersemleme veya şok diyoruz. Tamamen dur masına ise koma diyoruz. Şokun ağır olması halinde kişi bayıla rak kendinden geçebilir.

Şuursuzluğun derecesi (şok veya koma hali) bazı basit kontrol larla anlaşılabilir.

Nasıl Anlaşılır ?
• Hasta ile konuşarak: Sorduğunuz sorulara cevap vermekle beraber güçlükle konuşuyor ve mantık hataları yapıyor ise şok geçiriyor demektir. Sizi duymaması ve hiç cevap verememesi ha linde komaya girmiş sayılır.

• Kirpiklerlne dokunarak: Şok halinde ise kirpiklerine dokun duğunuz zaman ya engel olmak ister ya da göz kapaklarını kapa tır. Koma durumunda kirpiklerine dokunduğunuzu hiç hissetmez. Göz kapakları sabit bir şekilde durur.

• Işıkla kontrol: Gözlerine bir el feneri tuttuğunuz zaman şok hafif ise gözlerini kapatacak ağır ise göz bebekleri küçülecektir.
Komaya girmiş biri ışığa karşı hiçbir reaksiyon göstermez. Ayrıca göz bebekleri çok büyümüştür.

ŞUUR KAYBININ SEBEPLERI
√ Havasız (oksijensiz) kalma
√ Zehirlenme
√ Felç
√ Sara
√ Histeri
√ Beyin sarsıntısı
√ Vücut ateşinde aşırı yükselme
√ Kalp krizi
√ Şeker koması
√ Aşırı kan kaybı
√ Beyin iltihabı
√ Yaraların mikrop kapması ve mikropların kana karışması
√ Havale