Solunum Yoluna Yabancı Madde Kaçması:
Solunum yollarına (burun veya nefes borusuna) yahut boğaza kaçan şeyler genellikle yiyecek maddeleridir. Bundan başka -bilhassa çocuklarda- toplu iğne madeni paralar boncuklar düğmeler ve benzeri şeylerdir.
- Eğer yabancı cisim buruna kaçmış ise; kazazedeyi hızlı bir şekilde-burun deliklerini açık tutarak- sümkürtünüz. Yabancı cisim kaygan sümük maddesi ile birlikte dışarı çıkacaktır.
- Yabancı cisim nefes borusuna kaçmış ve kazazede buna rağmen nefes alabiliyor ise burun deliklerini kapatarak hızlıca öksürmesini söyleyiniz. Eğer cisim öksürük ile birlikte çıkmaz ise başka bir şeyle çıkarmaya çalışmayınız. Kazazedeyi en yakın hastahaneye götürünüz.
- Yabancı cismin nefes borusuna kaçması ile birlikte kazazede soluk alamıyor ve morarmış ise;
- Çocuk ise karın üzeri dizinize veya kolunuza yatırınız.
- Yetişkin ise yere yatırıp başını yana çeviriniz.
- Kürek kemikleri arasına elinizin aya sı ile birkaç defa darbeler halinde vurunuz.
- Yabancı cisim çıkmaz ve kazazede hala soluk alamaz ise; yapay solunum uygulayınız.
- Derhal doktor çağırınız.

YABANCI MADDE YUTULMUŞ İSE:
Eğer yabancı bir madde (yiyecekler dışında) yutulmuş ise -ki bunu genellikle küçük çocuklar yapar- kazazedeyi hemen doktora götürünüz.

DIKKAT:
Çocuğa hiçbir yiyecek içecek veya mushil şurubu vermeyiniz. Korkutmadan ve tehdit etmeden ne yuttuğunu söyletmeye çalışınız.