Yangınların ekseri dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan tehlikeli vakalardır.

* Yangın ihtimalini en aza indirmek için şu tedbirlleri almalısınız.
- Evde veya işyerinde mutlaka bir yangın sondürücü bUllundurunuz.
- Soba ütü ocak gibi yakıcı aletleri ahşap yüzeylerdenı uzak tutunuz.
- Yangın durumunda kullanmak üzere uzun bir bahçe hortumu bulundurunuz.
- Tüm elektrikli aletlerin bakımını yaptırınız ve kablolarıını tamir ettiriniz.
- Odun veya kömür sobalarını tutuşturmak için benzin ispirto mazot ve gaz gibi uçucu petrol ürünlerini kuıllanmayınız ..
- Kışın çamaşırlaranızı kurutmqk için yanan sobanın ve borularının yakınına asmayınız.
- Soba ocak ütü gibi yakıcı aletleri çocuknardan uzak tutunuz. Çocukların bu gibi ateş kaynaklarının yakınında oynamalarına izin vermeyiniz. Soba piknik tüpü gibi alçak ısı kaynaklarının üzerine su veya yemek koyduğunız zaman çocuklara mutlaka göz kulak olunuz. Zira oyuna dalmış olan çocuklar çok dikkatsizce hareket ederler.
- Ocağa çarpıp kaynar suyu dıöker ve ağır şekilde yanıklara maruz kalırlar.
- Küçük çocuklar kibrit ve gazlı çakmaklarla oynamayı çok severler. Bunlarla kağıt tutuşturup oynamak isterler. Kibrit kutularını ve gazlı çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Yatakta sigara içmeyiniz.