Genelde üç çeşit yanık vardır:
√ Isı yanıkları.
√ Güneş yanıkları.
√ Kimyasal maddelerin sebep olduğu yanıklar.

Yanıklar şiddetine göre ise yine üç grupta incelenir:
√ Birinci derece yanıklar.
√ İkinci derece yanıklar.
√ Üçüncü derece yanıklar.

Birinci derece yanıklarda deri kızarmıştır. İkinci derece yanık larda kabarcıklar ortaya çıkar. Üçüncü derece yanıklar ki en teh likelisidir; doku harabiyeti yapar:

Üçüncü ve ikinci derece yanıklarda iki büyük tehlike vardır:
• Yanık bölge çabuk mikrop kapar.
• Derin yanıklarda hasta şoka girer.

BİR YANIK KAZASINDA
Ne Yapmalı ?
Birinci Derece Yanıklarda:
• Yanık bölgeyi (genellikle el ayak kol ve bacakları) bir sâat müddetle soğuk su içine daldırmız.

• Üstüne soğuk bir sargı koyunuz.

• Yanık bölgesin hava ile temasını kesmek için kalın bir sargı bezi ile (soğuk su ve soğuk pansuman uyguladıktan sonra) sıkıca sarmız.

NOT: Eğer yanık geniş bir bölgeye yayılmış ise üzerini temiz bir çarşaf veya havlu ile kapatmak sureti ile havayla temasını ke siniz.

İkinci ve Üçüncü Derece Ağır Yanıklarda:
• Ağır yanıklar tıbbi bakım gerektiren yanıklardır. Hasta en kı sa zamanda yakınınızda bulunan bir hastahanenin acil servisine götürülmelidir.

[COLOR=Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

• Ortaya kabarcıklar çıkmış ise sakın patlatmaya kalkışmayı nız. Yanık bölgenin üzerini temiz ve soğuk bir pansumanla örttük ten sonra temiz ve kalın bir sargı bezi ile dikkatlice sarınız.

• Eğer yanık derine işlemiş ise; hastanın şoka girmemesi için ona tuz ve karbonat eriyiği içiriniz.

NOT: Bir su bardağı içine 1/4 çay kaşığı tuz 1/8 çay kaşığı sodyum karbonat (pasta karbonatı) koyduktan sonra su ile doldu rup karıştırınız ve bunu hastaya içiriniz. Aynı ölçülerle hazırlan mış bu eriyikten her 15 dakika ara ile yarım bardak içiriniz.

Kimyasal Yanıklarda:
• Deriye yakıcı özelliği olan kimyasal bir maddenin temas etme si halinde ilk iş; vakit geçirmeden kimyasal maddeyi bol su ile yı kayarak temizlemektir. Ondan sonra yanık bölgenin üzerine temiz bir pansuman koyup dikkatlice sarınız ve kazazedeyi hastahane ye götürünüz.

• Eğer göze asidik bir madde bulaşmış ise; bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat karıştırarak bu eriyik ile gözü yıkayınız. Tek göz kazaya uğramış ise kazazedenin başını -gözü aşağı gelecek şekilde- yana çeviriniz. Böylece diğer gözü kimyasal madde ile bu laşmaktan korumuş olursunuz. Eriyiği iç kenardan dışa doğru dökerek gözü asitten temizleyiniz. Yıkama sırasında hastaya göz ka paklarını açık tutmasını söyleyiniz. Yıkama işi bitince göz kapak larının üzerine bir pansuman yerleştirip sarınız ve kazazedeyi derhal doktora götürünüz.

YANGIN TEHLİKESİNI ÖNLEMENİN YOLLARI
• Yangınların ekserisi dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan tehlikeli vakalardır. Yangın ihtimalini en aza indirmek için şu tedbirleri al malısınız.

• Evde veya işyerinde mutlaka bir yangın söndürücü bulundu runuz.

• Soba ütü ocak gibi yakıcı aletleri ahşap yüzeylerden uzak tutunuz.

• Yangın durumunda kullanmak üzere uzun bir bahçe hortumu bulundurunuz.

• Tüm elektrikli aletlerin bakımını yaptırınız ve kablolarını ta mir ettiriniz.

• Odun veya kömür sobalarını tutuşturmak için benzin ispir to mazot ve gaz gibi uçucu petrol ürünlerini kullanmayınız.

• Kışın çamaşırlarınızı kurutmak için yanan sobanın ve boru larının yakınına asmayınız.

• Soba ocak ütü gibi yakıcı aletleri çocuklardan uzak tutu nuz. Çocukların bu gibi ateş kaynaklarının yakınında oynamaları na izin vermeyiniz. Soba piknik tüpü gibi alçak ısı kaynaklarının üzerine su veya yemek koyduğunuz zaman çocuklara mutlaka göz kulak olunuz. Zira oyuna dalmış olan çocuklar çok dikkatsiz ce hareket ederler. Ocağa çarpıp kaynar suyu döker ve ağır şekil de yanıklara maruz kalırlar. • Küçük çocuklar kibrit ve gazlı çakmaklarla oynamayı çok se verler. Bunlarla kâğıt tutuşturup oynamak isterler. Kibrit kutula rını ve gazlı çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde sakla yımz.
• Yatakta sigara içmeyiniz.
[/COLOR]