Ateş sıcak bir cisim elektrik radyasyon asit veya bazla oluşan yaralara yanık; sıcak su buhar vs. yol açtığı doku bozukluklarına ise haşlanma denir.

* Vücut dokularının yanma derecelerine göre yanıklar 3 gruba ayrılır.
1. Birinci derece yanık: Bunun en güzel örneği güneş yanıklarıdır. Deri yüzeyi kızarır hafif şiş oluşur. Yanık bölge duyarlı olup bastırınca ağrır.
2. İkinci derece yanık:Yukarda belirtilenlere ek olarak deri üzerinde içi su dolu kabarcıklar olur. 5 cm2 den daha büyük böyle bir yanığı olan kişiyi hemen hastahaneye gönderiniz.
3. Üçüncü Derece yanık: Yanık derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha derinlere kemiğe kadar inebilir. Böyle yanığı olanlar hemen hastahaneye gönderilmelidir. Yanıklarla haşlanmalar; şoka mikrop almaya solunum zorluğuna sebep olur.

* Yanık ve Haşlanmalarda İlk yardım
- Küçük bir yeriniz yanmışsa içinde küçük buz parçaları bulunan su dolu bir kovaya sokunuz ya da musluk suyu altına 10 dakika tutunuz.
- Yanık veya haşlanmış kısımlara elinizi sürmeyiniz.
- Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz.
- Yanık nedeniyle deride oluşan içi su dolu kabarcıkları sıkmayınız patlatmayınız.
- Yanıklı hastayı sakin ılık bir yerde dinlendiriniz.
- Yanmış giysileri çıkarmayınız. -Yanık üzerine yoğurt salça diş macunu sürmeyiniz.
- Yanık bölgesinde bilezik künye yüzük varsa keserek çıkarınız.
- Asit yanıklarında giysilerini çıkarınız bol su ile yıkayınız.
- Baz yanıklarında asit yanıklarındaki gibi davranınız.
- Elektrik sonucu oluşan yanıklar ile büyük yanıklarda hastayı zaman kaybetmeden hastahaneye götürünüz.