Şok durumunda ilk yardım


  • Hasta ya da yaralının endişe ve korkuları giderilir.
  • Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır.
  • Hava yolunun açıklığı sağlanır.
  • Kanama varsa hemen durdurulur.
  • Şok pozisyonu verilir.
  • Hasta ya da yaralı sıcak tutulur.
  • Gereksiz yere hasta ya da yaralı hareket ettirilmez.
  • Tıbbi yardım istenir (112)

alıntıdır.