Burkulmalarda ilk yardım

  • Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edilir.
  • Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
  • Soğuk uygulama yapılır.
  • Hareket ettirilmez.
  • Uzun süre geçmiyorsa tıbbi yardım sağlanır.

alıntıdır.