Yaralanmalar ve İlk Yardım
yara nedir - yaralanma halinde hastaya neler yapılır - yaralanmalarda ilk yardım uygulamarı - baş yaralanmaları - göğüs yaralanmaları


Yara; çeşitli dış etkiler sonucu deri ve deri altı dokusunun bütünlüğünün bozulmasına denir. Yaralanmaya neden olan kesici delici ezici cisimler ve fiziksel darbeler kimyasal maddeler ya da radyasyon olabilir.

Basit yara; yalnızca deride meydana gelen yaralanmadır. Yara yeri sabunlu su ya da rivanol gibi antiseptik madde ile yıkanır. Yaranın üzeri temiz bir bez ya da steril gazlı bez ile kapatılır.

Ciddi yaralanmalarda; kanama varsa durdurulur batan cisimler çıkarılmaz. Yaranın üzeri kapatılarak acil yardım istenir.

Baş yaralanmaları; kazalar sırasında darbenin şiddetine bağlı olarak baş yaralanmaları sonucu merkezî sinir sistemi organları etkilenebilir. Trafik kazalarında ölümlerin % 80'i baş ve omurga yaralanmalarından olmaktadır.

Baş yaralanmalarında ilk yardım uygulamaları şunlardır:

Bilinç kontrolü yapılır.

Yaşam bulguları ( solunum nabız vücut sıcaklığı) değerlendirilir ( ilk yardımın > ABC’si değerlendirilir.)

• Hemen tıbbi yardım istenir. Baş ve omurga yaralanması birlikte ise baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz kalması sağlanır.

• Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı geliyorsa kafatasında şekil bozukluğu varsa kafatası kırığı olabilir. Bu durumda tıbbi yardım gelene kadar yaralı yarı oturur pozisyonda bekletilir.

Göğüs yaralanmalarında; göğse giren cisim akciğerleri yaralar. Bunun sonucunda ağrı solunum zorluğu morarma görülür.