Suni Solunum ve Kalp Masajı
suni solunum nasıl yapılır - kalp durmasında ilk yardım - kalp masajı nasıl yapılır


Genellikle önce solunum sonra kalp durur. Suni solunum ve kalp masajının iyi bilinmesi belki de bir gün bir yaşam kurtarılmasına vesile olacaktır. Herhangi bir nedenle solunumun durması halinde 4-5 dakika içinde solunum yeniden başlatılmazsa hastada oksijensizliğe bağlı beyin ölümü meydana gelir. Böyle bir kişinin kalbi bir müddet daha çalışıyor olduğu için bu kritik süre geçildiğinde yapılacak canlandırma işlemleri hiçbir işe yaramaz hasta ölmezse bile bitkisel hayata girer.

Kalp Masajı Suni Solunum

Bu nedenle solunumu durmuş olan bir kişiye hemen ağızdan ağıza suni solunum yapılması gereklidir. Bunun için ilk işlem üst solunum yollarının açıklığını sağlamaktır. Eğer ağız içinde kan kusmuk yabancı cisim gibi şeyler varsa önce bunlar temizlenmelidir. Sonra dilin tıkayıcı etkisini önlemek için başa hiperekstansiyon pozisyonu verilmelidir. Yani hastanın ensesinden tutularak başı yukarıya kaldırılır alnını arkaya doğru iterken çenesi öne doğru çekilir.

Hastaya yapılabilecek en büyük yardım yan döndürüp tükrük ve kusmuğun dışarı akıtılması ve daha rahat soluk alıp vermesini sağlamak için başını hafif yana çevirmektir.

Elbiseleri gevşetilmeli varsa gözlükleri çıkartılmalıdır Hastanın dilini ısırmasını engellemek için elle veya bir cisimle çeneyi açmaya çalışmamalı ağzına hiçbir şey koyulmamalıdır. Eğer varsa ağızdaki yiyecek maddelerinin çıkartılmasına yardımcı olunmalıdır. Hastanın üzerine ayılması için su dökülmemeli zorla nefes aldırmaya çalışılma malıdır.

Çocuğu sarsarak ya da yüzüne vurarak kolonya gibi bazı maddeler koklatarak uyandırmaya çalışılmamalıdır.

Havale esnasında ilaç vermeye çalışmak doğru değil dir.

Doktorun önerileri dışında nöbetin geçmesine yönelik bir uygulama yapılmamalıdır. Nöbet sonrası çocuk yorgun ve ne yapacağını bilmez bir halde olduğundan mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde güven verici olunmalıdır.

Nöbetler hakkında verilebilecek tüm bilgiler doktorun tanı ve tedavisinde çok işe yarayacağı için dikkatli bir gözlem yapılmalıdır. Havaleye yol açan nedenlerin bulunup buna göre tedavi düzenlenmesi gerekeceğinden doktora haber verilip tavsiyelerine uyulmalı yada en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Tehlikeli görünümüne rağmen havale çoğu zaman öldürücü değildir. Hastanede havaleye yol açan altta yatan neden bulunarak bunun tekrarlayıcı olup olmayacağı saptanabilir. 6 ay-5 yaş arası küçük çocuklarda görülen ateşli havalelerde ateşin hemen düşürülmesi gerekir Daha sonra ateşin nedenini bulmak için hemen doktora baş malıdır.

ALINTTIDIR.