Kanamayı durdurmak için kullanılan ilk yardım
Kanın damarlar dışına çıkmasına kanama denir. Kanamanın çok şiddetli olduğu durumlarda şok ve hatta ölüm sözkonusu olabilir.

Hangi damardan kanama olduğu çok önemlidir. Bu bağlamda kanama 3'e ayrılır;

1- Kılcal damar kanamaları

Kılcal damarlar çok ince yapıdaki damarlardır. Damarların hücrelere uzanan son kısımlarıdır. Bu damarlarda meydana gelen kanamalar sızıntı şeklinde hafif kanamalardır. Hayati tehlike taşımayan kanamalardır.

2. Toplardamar kanamaları

Toplardamarlar vücutta hücrelerden geri dönen kanı kalbe taşıyan yani toplayan damarlardır. Basınç düşüktür. Vücudu dolaşan kanı geri geri topladığından koyu renkli taşma şeklinde kanama söz konusudur. Bu kanamalarda çoğu zaman hayati tehlike mevcut değildir. Kanama üzerine baskı ile durdurulabilen kanamalardır.

3. Atardamar kanamaları
Kalpten pompalanan basınçlı kanı hücrelere dağıtan atardamarlardaki kanama açık renkli ve fışkırır tarzda olup genellikle durdurulması zor ve hayati tehlike yaratan kanamalardır.

Oluştuğu yere göre kanamalar 3 gruba ayrılır;

1- Dış kanama
Kanamanın gözle görülebildiği kanama türüdür. Vücut dışında oluşan kanamalardır.

2- İç kanama
İç organlara ait damarlarda veya vücut içerisinde kafa göğüs karın boşluklarında yerleşik damarlarda meydana gelen kanamalardır. Bu kanamalar gözle görülmezler. Vücut içerisinde oluşan kanamalardır.

3- Dışarıya doğru kanama
Kanama yapan damarın vücut içerisinde organlada olması ancak kanın doğal deliklerden dışarıya doğru kanama yapmasıdır.

İlk Yardım

Kanamada ilkyardım yapacak kişi önce damardan kan çıkışını önlemeli daha sonra kan kaybı dolayısıyla kanın vücuttaki hacmi azaldığı için şoka karşı önlem almalıdır.

Kanamayı durdurmak için kullanılan ilk yardım yöntemleri;

1. Kanayan bölgeye doğrudan baskı yapmak

2. Kanayan damarın kalpten geliş yolu üzerindeki özel bölgelere baskı yapmak

3. Kontrol edilemeyen özel durumlarda turnike-boğucu sargı yapmaktır.

Küçük bir keside kesi yerinin su ve sabunla yıkanıp üzerine birkaç dakika bastırılması yeterli olacaktır. Üzeri bir yara bandı ile kapatılabilir.

alıntıdır.