İş Kazaları ve Nedenleri
iş kazaları nelerdir - meslek hastalıkları - iş kazaları nasıl önlenir - iş kazalarından korunmanın yolları - iş kazalarında ilk yardım
]Her yıl Türkiyede binlerce işçi ve çalışan iş kazalarında hayatını yitiriyor. Özellikle bazı iş kollarında örneğin inşaat taşımacılık metalürji orman sanayii ve madencilik dallarında her yıl beş işçiden biri kazaya kurban gidiyor. Bu arada trafik kazalarının geride bıraktığı ölü ve yaralı sayısını da unutmamak gerekir. Dolayısıyla sorun gerek çalışanlar gerekse işverenler ve genelde toplum için büyük önem taşıyor. Böylece hem işyerlerinde ilkyardım faaliyetlerinin düzenlenmesi hem de çalışma koşullarının düzeltilmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkıyor.

İş Kazaları Nasıl Önlenir İş Kazalarının Nedenleri

Diğer bütün kazalarda olduğu gibi iş kazalarında da her şeyden önce kazazedeye yardım ulaştırmak korumaya almak ve tıp kurumlarına haber vermek şarttır iş yerindeki ilkyardım ve kurtarma ekiplerine de bu öğretilmelidir.

• Korumak

Öncelikle kazazedenin geçirdiği kazadan sonra ikinci bir tehlikeyle burun buruna gelmesini önlemek gerekir (elektrik çarpması boğulma yangın ve infilak gibi). Bazı kazaların oluş nedeni kesinlikle belirlenemez. Baygın yatan bir işçiyi elektrik de çarpmış olabilir zehirlenebilir de veya sadece bir fenalık da geçirebilir. Dolayısıyla önce bir an düşünmek ve olayı gözlemek gerekir.

• Uyarmak

Duruma göre işyerindeki yardım ekipleri ve dispanserle işyeri dışındaki sağlık kurumları derhal uyarılmalıdır.

• Kurtarma - ilk yardım


İlk tehlike atlatıldıktan sonra kazazede hemen muayene edilerek kurtarma işlemi başlatılır. Basit belirtilerden yola çıkılarak yaşamasını sağlayacak girişimlerde bulunulur. Belirtiler çok kez kesin değildir. Kazazede sayısı yüksekse genellikle en çok bağıranın yardımına koşulur. Durumun acil müdahale gerektirip gerektirmediğine bakılmaz.

Gerçekte hayati iki durum vardır: Ciddi kanama ve soluk kesilmesi Kurtarıcı özellikle bu belirtilere bakmalıdır.

Ciddi kanama varsa: Belirtiler emin bir teşhisi mümkün kılar. Büyük bir damar kanıyorsa durum çok acil demektir; çünkü bir buçuk dakika sonra bu kanama ölüme sebep olur. Tedavi çabuk yapılmalıdır. Elle yapılan kompresten sonra bir pansuman uygulaması Atardamara da aynı uygulama yapılır

Kazazede konuşamıyorsa: Kazazede çimdikleme gibi uyanlara yanıt vermiyorsa kendisine komaya giren kişi muamelesi uygulanır

Doktor olmayan bütün kurtarıcılar için davranış yolu aynıdır: Kazazedenin soluyup solumadığına bakmak.

— Solumuyorsa solunum yollarını açtıktan sonra hemen hayat busesi uygulamasına geçin.

— Soluyorsa kendisini hemen yan emniyet pozisyonuna getirin Yardım gelene kadar kendisini gözleyin.

alıntıdır