İşyerinde İlk Yardım Bilgisi
iş yerlerinde ilk yardım - ilk yardım nedir - ilk yardımın önemi - iş kazalarında ilk yardım

İnsanoğlunun havasızlıktan en çok üç dakika içinde ölebileceği bilinirse bu durumdaki bir kazazedenin yakınında bulunanlar yani iş arkadaşları ilkyardım ekipleri ve kurumun doktorları yetişene kadar kendisine yardımda bulunabilirler.

Bu nedenle gerektiğinde etkili bir ilkyardım gerçekleştirebilmeleri için mümkün olduğu kadar çok sayıda işçinin ilkyardım eğitimi görmesi şarttır.

Batı ülkelerinde bu konuda işverenleri gerekli önlemleri almaya mecbur eden yasaların 1946'dan beri yürürlükte olmasına karşın Türkiye'de henüz uygulamalar bir yana kâğıt üzerindeki yasalar dahi yetersizdir.

Aslında acil durumlarla bir işyeri ilkyardım uzmanı kopan bir uzvun tıbbi yardım gelene kadar dokunulmadan korunmasını yanıkların ilk tedavisini yaralıların toplanması tekniğini de bilmelidir.

İlk Yardım ve Önemi

Batı ülkelerinden Fransa'da bu amaçla her yıl düzenli ilkyardım elemanları yetiştirme çabaları yürütülmektedir. Yılda yetiştirilen uzman kurtarıcı sayısı 50 bindir. 300 bin işçi de ilkyardım uzmanı olarak faaliyet gösterebilmektedir.

Bu eğitimin bir diğer amacı da genç işçilere resimli roman veya TV dizilerin-deki kahramanlar gibi "dokunulmazlıkları" olmadığı gerçeğini kabul ettirmektir!İlkyardım ve kurtarma eğitimi görenler genellikle kazaların önlenmesinde de daha etkin kişiler olabilmektedir.


alıntı