Demir Zehirlenmeleri
demir içeren ilaçlarla zehirlenme - intihar amaçlı demir zehirlenmeleri - demir zehirlenmesi - demir zehirlenmesi olan hastaya yaklaşım

Demir Zehirlenmesi genellikle demir içeren ilaçların çocuklarda yanlışlıkla erişkinlerde ise intihar amacıyla alınmasıyla oluşur.

Belirti ve Bulgular

Bulantı mavi-yeşil renkli kusma karın ağrısı dizanteri benzeri ishal nörolojik bulgular siyanoz asidoz pulmoner ödem ve kardiyovasküler gözlenir. Sıklıkla gözlenen karaciğer yetmezliği ölüm nedenidir.

Tedavi ve Bakım

Desferrioksamin (Desferal amp. 500mg) solüsyon ile mide yıkaması yapılır. Daha sonra vakit geçirmeden IV yolla 80 mg/kg/12 saat dozunda enjekte edilir. BAL ve EDTA kullanılabilir.


alıntı