Kaza ve Kazazede
kaza nedir - kazazede nedir - travma nedir - travma tipleri

Bilgisizlik sorumsuzluk ve dikkatsizlik gibi nedenlere bağlı olarak beklenmedik bir anda meydana gelen kişi ve çevresindekilerin sağlığını bozan istenmeyen sonuçlar doğuran olaylara kaza denir.

Ülkemizde kazalardan ölüm oranı oldukça yüksektir. Hastanedeki ölümlerin %8'ini kazalardan ölümler kapsar. Kazalardan ölümleri yaş grupları önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle 5 yaşın altındaki ölüm nedenleri arasında kazalar 4. sırayı alır.

En sık görülen kazalar; trafik ev ve spor kazalarıdır.

Kazazede Kimdir

Kaza yapan veya meydana gelen kazadan etkilenen ve sağlığı bozulan kimsedir. Kazalar gibi doğal felaketlerden etkilenen kişiler de kazazede olarak tanımlanır. Deprern-zede gibi. insanı ruhen ve ekonomik olarak olumsuz yönde etkileyen sosyal olaylar da "zede" yapar.

Travma Nedir Travma Sonrası Stres Psikolojik Travma

Mekanik faktörler tarafından meydana getirilen lokal veya genel doku harabiyetine travma denir. Dokuların travmaya karşı direnci vardır. Bu direnç dokuların anatomik yapılarından ileri gelir. Doku mekanik faktörün etkisine direnç gösterebilirse travma meydana gelmez. Travma etkeni olan faktörün yüzeyi hızı mesafesi yapısı ve dokunun normal veya patolojik oluşu travmayı etkiler. Özellikle patolojik yapıdaki doku travmaya daha az direnç gösterir.

Örneğin: Yanık skatrisi tümörlü kemik gibi.Travma sonucu deri ve deri altı dokularında bütünlük bozulmuşsa açık travma deri bütünlüğü bozulmamış fakat deri altı dokularında harabiyet meydana gelmişse kapalı travma denir.

ALINTIDIR.

alıntı