Diz Yaralanmaları
Dizde Bağ Yaralanmaları

Dizdeki bir bağ veya bağların aşırı derecede zorlanmasıdır. Üç tip yırtılma vardır.

1.Derece (Hafif) yırtılma: Bazı bağ liflerinde yırtık vardır fonksiyon kaybı yoktur.

2.Derece (Orta) yırtılma: Bağın bir bölümü kopmuştur biraz fonksiyon kaybı vardır.

3.Derece (şiddetli) yırtılmalar: Bağın tam kopması veya bağın kemikten ayrılması söz konusudur. Cerrahi müdahale gerektirir. Nedenlerimizin normal pozisyonu dışında kuvvetlice gerdirilerek zorlanmasıdır.

Tedavi;

1.Sakatlanan dizi immobilize eden kasıktan ayak bileğine kadar uzayan bir splint uygulanacaktır

. 2.Günde 3-4 kez 20 dakika buz uygulanacaktır.

3.Elastik bandajla sakatlanmış dizi sarın.

4. Yaralanmakken 72 saat sonra durumunuzu iyi hissediyorsanız sıcak tedaviye geçebilirsiniz.

5.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliğinizi azaltır ve siz rahatlatır. Bu yaralanmaların iyileşme süresi; hafif yırtıklarda 2-6 hafta orta yırtıklarda 6-8 hafta şiddetli yırtılmalarda 8- hafta ile 10 ay arasıdır.

Dizde Bursit

Dizdeki bursaların iltihaplanmasıdır.

Nedeni;
1. Diz travması özellikle gergin diz üzerine düşme.
2. Dizde akut veya kronik enfeksiyon.
3. Artrit. 4.Gut.

Tedavi;

1. Sık sık buz masajı uygulayın her uygulama 15 dakikadan günde 3-4 kez olmalıdır.

2. Diz kapağını kapatan bir dizlik kullanın.

3. Eğer durumunuz iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz.

4. Mümkünse girdap banyosu uygulayabilirsiniz.

5. Gerekirse dize ağırlık binmesini önlemek için koltuk
değnekleri kullanın. Bu rahatsızlığın iyileşme süresi; cerrahi müdahale gerekirse 6-8 hafta arasıdır. Genellikle kronik bir problemdir. Tedavi ile belirtiler kaybolsa da zaman zaman alevlenir.

Dizde Kıkırdak Yaralanmaları

Diz eklemindeki kıkırdak zedelenmesidir. Genellikle diz kapağındaki dislokasyon veya diz bağlarında yırtılma ile birliktedir.

Nedenieri;

1.Dize direk darbe gelmesi.
2. Zedelenmiş dizin uzun süreli fazla kullanımı
3.Bükülme ve şiddetli kas kontrasksiyonu.

Tedavi;

I.Şok riskini ortadan kaldırmak için yaralıyı sıcak tutun.
2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin.
3.Dizi stabile etmek için bir askı veya alet kullanın.
4.Cerrahi müdahale sonrası doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri ile gezin.
5.Bandaj çıkarıldıktan sonra inzisyon (cerrahi kesik) bölgesindeki ağrıyı gidermek için sıcak tedavi uygulayın. İyileşme süresi;4-12 haftadır.

Dizde Menüsküs Yırtıkları

Diz eklemindeki iç ve dış menüsküsierin travmalar veya nontraumatik olarak yırtılmasıdır.

Nedenleri;

1. Dize direkt darbeler.
2.Zedelenmiş dizin uzun süreli fazla kullanımı. 3.Bükülme veya şiddetli kas kontraksiyonu.

Tedavi;

1 .Sakatlanmış kimseyi sıcak bir battaniyeye sarın.
2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin.
3.Dizi sabitlemek için bir askı veya alet kullanın.
4.Ameliyattan sonra doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri kullanın.
5.Bandaj çıkarıldıktan sonra bölgedeki ağrı dindirmek için sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
6.Tedaviler arasında yaralı dizi elastik bir bandajla sarılı tutun. 7.Şişliği azaltmak ve yaralıyı rahatlatmak için sık sık hafif şekilde masaj uygulayın iyileşme süresi; Dizdeki menüsküs yaralanmalarında kesin tedavi için cerrahi müdahale şarttır. Tam iyileşme için gerekli olan süre 4-12 haftadır.

Dizde Sinovit

Dizin yağlayıcı peneüssüz tabakası sinovyumun enflamasyonudur. Sinovyumun yağlayıcı sıvısı dizin hareketlerinin rahatlığını sağlar ve kemik yüzeyini korur.

Nedenleri;
1.Tek bir sakatlık veya tekrarlayan sakatlıklar dizin herhangi bir bölümüne zarar verir.
2.Bakteriyel enfeksiyon.
3.Gut ve romartord artrit gibi metabolik bozukluklar.

Tedavi;
1. Sıvının çıkışından sonra ve fizik tedavi evreleri arasında dize kompesyonlu elastik bandaj uygulayın.

2. Sıcak tedavi uygulayın.

3. Sık sık hafif masaj uygulayın. İyileşme süresi; 2-4 haftadır.

alıntı