Yanmalar ve Kabarıklar
hafif yanıklarda neler yapılır - ciddi yanıklarda ilk yardım bilgileri - yanan yerde kızarıklık - elektrik yanmaları - iç yanıklar

Ciddi olmaktan çok ıstırap verici yanıklardır. Vücudun yanan bölümü soğuk su altına tutulabilir. Bu çok etkili bir yöntem olmasa bile rahatlatır. Özellikle yanık üzerine yağlı maddeler sürmekten kaçının (pomad ve diğerleri). Çünkü bunlar yanığın derinliğini artırabilir. Kızarıklık çok genişse doktora gidin.

Kabarıklar

Geniş veya dar yanık kabartıları beyaz bir sıvıyla doludur. Bunun üzerindeki deriyi hiçbir zaman delmeye kalkışmayın. Deri açılmamışsa en iyisi yanığa dokunmamaktır. Kabarık delinirse bir yaraya olduğu gibi özen gösterilmelidir

Ciddi yanıklar

Ciddi bir şekilde yanan kazazede derhal bir hastanenin ilgili servisine götürülmelidir. Bu arada yanıklara yara gibi davranılır.

Prensip olarak yanık kazazedeleri soyulmaz çünkü üzerlerindeki giysiler aslında onu enfeksiyon tehlikesine karşı korur. Ancak:

• Giysiler yakıcı sıvıyı veya kızgın buharı emmişse: Bu durumda yanan kişi bol soğuk suyla yıkanmalıdır.
• Giysiler ve iç giysileri sentetik doku-dansa: Bunlar da derinin üzerine eriyebilir. Bu durumda da soğuk su duşu önerilir.

Kızgın zeytinyağıyla yanma halinde: Derhal soğuk suyla yanan uzvu yıkayın; çünkü zeytinyağı derin yanıklar meydana getirir. Dış kimyasal madde yanıkları En az on dakika duş altında tutun. Sonra yine su-altında giysilerini çıkartın.

İç yanıklar

Yakıcı maddelerin içilmesi yemek borusunda iç yanmaya sebep olur. Mide tok-sik maddelere karşı daha dirençlidir. Kazazedeyi kusturmaya çalışmayın çünkü yemek borusu ikinci defa yanabilir. Daha çok içilen maddenin türünü öğrenin ve kendisini hemen bir hastaneye götürün. Cerrah burada gerekli müdahalede bulunacaktır.

Elektrikle yanmalar - Göz yanmaları

Dikkat! Yanıklar bazı kişilerde solunum güçlükleri veya bayılma (şok) yaratabilir Böyle hallerde gecikmeden acil yardım Önlemleri uygulanmalıdır: Yan emniyet pozisyonunda yatırma veya hayat busesi.

ALINTIDIR.