Acil Tedavi ve İlk Yardım
ilk yardım nedir - acil tedavi bilgileri - ilk yardımda neler yapılır - ilk yardımda yapılması gerekenler

İLK YARDIM NEDİR?

* Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.

ACİL TEDAVİ NEDİR?

* Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir.

İlkyardımcı kimdir?

* İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultuda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlkyardımın temel amaçları


* Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
* Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
* İyileşmeyi kolaylaştırmak.
* Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

* Hasta/yaralıların durumunu değerlendirmek (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
* Hasta/yaralıların korku ve endişelerini gidermek
* Hasta/yaralılara müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek
* Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunmak
* Kırıklara yerinde müdahale etmek
* Hasta/yaralıyı sıcak tutmak
* Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek
* Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak
* Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)
* Ancak hasta/yaralının hayati tehlikede olmadığı sürece ağır yaralı bir kişi asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.

alıntı