Organ Kopması - Amputasyon
uzuv kopması - uzuv kopmalarında neler yapılır - organ kopmalarında ilk yardım

Organ kopması (amputasyon ampute organ); vücutta çıkıntı oluşturan organların herhangi bir nedenle bulunduğu yerden ayrılmasıdır.

Çıkıntı oluşturan organlar: burun kulaklar çene kollar bacaklar eller ayaklar parmaklar şeklinde sıralanabilir.

Organın yerinden ayrılması genellikle kazalar sonucunda görülmekle beraber tedavi amaçlı da (örnek: gangren nedeniyle ayakların kesilmesi…)olabilmektedir. Kaza nedeniyle oluşan organ kopmalarının en önemli nedenleri: motorlu araç kazalarında sıkışma iş kazaları düşme veya kesici nitelikteki bir şeyin düşmesi ve benzeridir.

Kopan organ 24 saat içinde(McCarthy 1990) uygun koşullarda uygun hastaneye nakledildiği takdirde yerine dikildiğinde eski görevini sürdürebilir.

Uygun koşullar: 1- Hasta 2- Kopan organ açısından ele alınmaktadır.


1- Hasta için uygun koşullar:

- Kanama hemen doğrudan basınçla durdurulmalıdır

- Hastanın soluk yolunun solunumunun ve dolaşımının devamlılığı sağlanmalıdır

- Şoka karşı önlem alınmalıdır: ayakların yükseltilmesi gibi

- Kanama doğrudan basınca ve kalp seviyesinden yükseğe kaldırmaya rağmen durdurulamamışsa son seçenek olarak turnike uygulanabilir.

Doğrudan turnike uygulanması dokunun beslenmesini bozacağından istenmemektedir; beslenmesi bozulan organın yerine dikilmesinde sorunlar ortaya çıkmaktadır (McCarthy1990; Caroline1995).

2- Kopan organ için uygun koşullar:


- ISLATILMAMALIDIR (doğrudan su içine konulmamalıdır)

- DONDURULMAMALIDIR (doğrudan buz ile temas etmemelidir; kuru buz kullanılmamalıdır)

- Organ nemli ve soğuk tutulmalıdır. Bunun için: bulunabilen en temiz kumaş (çevrede hiçbir şey yoksa kazazedenin fanilası kullanılabilir)

bulunabilen en temiz su (varsa çaydanlıktaki kaynamış ve soğumuş su içme suyu musluk suyu vs.) ile nemlendirilir(ıslatılıp sıkılır). Kopan organ nemlendirilmiş bu kumaş parçasına yerleştirilerek sarılır ve bulunabilen en temiz deliksiz bir plastik torbaya konur.

Kaynaklar: 1. Gedik Hülya Ünalan; İlkyardım ve Sağlık Bilgisi Ders Notları 2. Basım Saray Medikal Yayıncılık İzmir 2000. s:37
2. Caroline N.L. Emergency Care in the Streets 5 th Ed. U.S.A. 1995. p: 306-307406.
3. Henry M. C.; Stapleton E.R.; EMT PREHOSPİTAL CARE W.B. Saunders Company New York 1992. p: 390395. ISBN 0-7216-1301-2
4. Sanders Mick J. Mosby’s Paramedic Textbook 2nd Ed. 2000. ISBN: 0-323-00652-3.
5. St. John Ambulance First Aid 3rd Ed. Canada1990. ss:170.

ALINTIDIR.
6. McCarthy Joseph G.; Plastic Surgery Volume 7 The Hand Part 1. WB Saunders Company 1990. p: 4357-4358.