Kanamalarda Yapılması Gerekenler
kanama nedir - kanamalarda ilk yardım bilgileri - kanamalarda ilkyardım - kanamanın ciddiyeti nasıl anlaşılır - iç kanamalarda ilk yardım - dış kanamalarda ilk yardım

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

Kanamanın hızına

Vücutta kanın aktığı bölgeye

Kanama miktarına

Kişinin fiziksel durumu ve yaşına.

Kaç çeşit kanama vardır?

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır :
Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

Doğal deliklerden olan kanamalar:Kulak burun ağız anüs üreme organlarından olan kanamalardır.

Kanama arter ven yada kılcal damar kanaması olabilir. Arter kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Ven kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

Kanamanın değerlendirilmesinde şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Dış kanamalarda ilkyardım:

Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC)

Tıbbi yardım istenir (112)

Yara yada kanama değerlendirilir

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır

Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır

Kanayan bölge yukarı kaldırılır

Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır

Şok pozisyonu verilir

Sık aralıklarla (2-3dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir

Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür

Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır

Hızla sevk edilmesi sağlanır.

Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.

Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:

1-Boyun : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri
2-Köprücük kemiği üzeri : Kol atardamarı baskı yeri
3-Koltukaltı : Kol atardamarı baskı yeri
4-Kolun üst bölümü : Kol atardamarı baskı yeri
5-Kasık : Bacak atardamarı baskı yeri
6-Uyluk : Bacak atardamarı baskı yeri

Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Üçgen bandaj vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir sonra bir yada iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

ALINTIDIR.