İlkyardım Bilgileri


kazalar ve ilkyardım - ev kazalarında ilkyardım - şok vakalarında ilkyardım

Önceden planlanmamış beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralanmalara can ve mal kayıplarına neden olan olaya kaza denir.

1-Ev Kazaları Düşmeler zehirlenmeler yanıklar ve elektrik çarpmaları

2-İş Kazaları

3- trafik kazaları

4- kitlesel kazalar

5- diğer kazalar (doğal afetler)

Kazalarda zaman önemlidir. Doktora giderken mutlaka zehirlenmeye neden olan örnek de götürülmelidir.

İlk yardım bir kaza veya beklenmedik rahatsızlık sonucunda kişinin içinde bulunduğu durumdan daha kötü bir duruma düşmesini önlemek için yapılacak ilk uygulama ve alınacak ilk tedbirlerin bütünüdür. Başarı için on koşul vardır:

1) Kazalının o andaki durumunun gereği olan ilk yardım uygulamasını; zaman yitirmeden sessizce ve tleşe koyulmadan uygulamalı

2) Solunum durmuşsa hemen suni solunum yaptırılmalı

3) Kalp atımı yoksa hemen kapalı kalp masajı uygulanmalı

4) Kanama varsa durdurulmalı

5) Şok durumu varsa kazalı az hareket ettirilmeli

6) Zaman yitirilmemeli

7) Güven verici sözlerle morali yükseltilmeli

8) Kalabalık toplanmasına izin verilmemeli

9) Gereğinden çok soyulmamalı

10) En yakın hastaneye götürülmeli ya da doktor çağırılmalı

Bilinç kaybı ve şokta ilkyardım

A) Bilinç Kaybı ve ilkyardım : Kazalardan sonra bilinç kaybına uğramış bir kişiyle karşılaşıldığında ilkyardım uygulamaları başlarken bilinç kaybının nedenlerini de belirlemeye çalışılmalıdır. Eğer bilinç kaybı ortamdansa kişi ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bilinç kaybının başlıca nedenleri bayılma sara nöbeti beyin kanaması şeker koması alkol koması ve isteri nöbeti olabilir. Bayılacağını hisseden kişi karın kaslarını içeri çeker kalçalarını sıkıştırır ve bacak kaslarını gererse bayılma önlenebilir.

B) Şok ve İlkyardım : Şok yetersiz doku kanlanması sonucu hücre fonksiyonlarının bozulmasıdır. Nedenleri arasında ileri derecede kan kaybı sıvı kaybı sayılabilir.

Elektrik çarpması ve şokunda ilkyardım : Kişi akımdan kurtarılmalıdır. Kurtarmaya çalışan kişi ilk önce kendi hayatını tehlikeye atmamalıdır. Yalıtkan bir cisimle akım kesilmelidir. Sistemik elektrik akımını kesecek düğme sigorta vb. varsa bunlarla akımın kesilmesi en kolay ve en emin yoldur.

Holger nielsen yöntemi nedir

a) Hastayı ayakları aşağıda duracak şekilde yatırın. Ellerini birbirinin üzerine koyarak dirsekleri yana açınız. Başını bir yana çevirerek yanağını ellerinin üzerine yerleştiriniz.

b) Hastanın baş tarafında dizinizi yere koyarak yerleştiriniz. Ellerinizi hastanın kürek kemiklerinin alt uçlarından aşağıda parmaklarınız açık ve baş parmaklarınız birbirinize dokunur durumda yerleştiriniz.

c) Kollarınızı tam gergin bir duduma getirip aşağı doğru vücudunuzun üst bölümüyle baskı yaparak öne eğiliniz. Böylece hastanın göğüs kafesine yüklenerek daraltıp ciğerlerindeki havayı boşalmış olursunuz.

d) Hiçbir silkme ve basınç yapmadan gövdenizi geriye çekiniz ve ellerinizi kaydırarak hastanın dirseklerini kavrayınız. Dirsekler yukarı ve ileri doğru uzanmadan çekildikten sonra bu dönem bitmiştir. Dirsekleri yavaşça yere koyunuz ve ciğerlerindeki havayı boşaltma anındaki işlemi yineleyerek suni solunum yapmayı sürdürünüz.

e) Bu işlemi peşpeşe ve dakikada 12-15 kez yapınız.


alıntı