Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Bilinç bozukluğu/ bilinç kaybı nedir?
Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden başlayarak (=bilinç bozukluğu)hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden (=bilinç kaybı) bilincin kısmen yada tamamen kaybolması halidir.

Bayılma (Senkop): Kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Koma
: Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bayılma nedenleri:

Korku aşırı heyecan
Sıcak yorgunluk
Kapalı ortam kirli hava
Aniden ayağa kalkma
Kan şekerinin düşmesi
Şiddetli enfeksiyonlar

Koma nedenleri:
Düşme veya şiddetli darbe
Özellikle kafa travmaları

Zehirlenmeler

Aşırı alkol uyuşturucu kullanımı
Şeker hastalığı
Karaciğer hastalıkları
Havale gibi ateşli hastalıklar

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bayılma ( Senkop) Belirtileri:

Baş dönmesi baygınlık yere düşme
Bacaklarda uyuşma
Bilinçte bulanıklık
Yüzde solgunluk
Üşüme terleme
Hızlı ve zayıf nabız

Koma belirtileri:

Yutkunma öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması
İdrar ve gaita kaçırma

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kişi başının döneceğini hissederse;
Sırt üstü yatırılır ayakları 30 cm. kaldırılır
Sıkan giysiler gevşetilir
Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır.

Eğer kişi bayıldıysa;
Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır
Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
Sıkan giysiler gevşetilir
Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
Solunum kontrol edilir
Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.

Bilinç kapalı ise:

Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC)
Hasta/yaralıya koma pozisyonu verilir
Yardım çağrılır (112)
Sık sık solunum ve nabız kontrol edilir
Yardım gelinceye kadar yanında beklenir.

Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?
Sesli veya omuzun dan hafif sarsarak uyarı verilerek bilinç kontrol edilir
Sıkan giysiler gevşetilir
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilir
Bak dinle hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir
Şah damarından nabız kontrol edilir
Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökülür
Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu diğer omuz üzerine konur
Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır
İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır
Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir
Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır
Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır
Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konur
Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur
3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.

Havale nedir?

Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur.

Havale nedenleri nelerdir?

Kafa travmasına bağlı beyin yaralanmaları
Beyin enfeksiyonları
Yüksek ateş
Bazı hastalıklar

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havaleler
Sara krizi (=Epilepsi)

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38°C'nin üstüne çıkmasıyla oluşur. Genellikle 6 ay-6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanır.

Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur
Tıbbi yardım istenir (112).

Sara krizi (=Epilepsi) nedir?
Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında yada daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir. Her zaman tipik sara krizi karakterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır. Sara krizini davet eden bazı durumlar olabilir. Örneğin uzun süreli açlık uykusuzluk aşırı yorgunluk kullanılan ilaçların doktor izni dışında kesilmesi ya da değiştirilmesi hormonal değişiklikler sara krizinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı durumlarda sara krizi madde bağımlılarının geçirdiği madde yoksunluk krizi ile karıştırılabilir.

Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Hastada sonradan oluşan ve ön haberci denilen normalde olmayan kokuları alma adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluşur

Bazen hasta bağırır şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır
Yoğun ve genel adale kasılmaları görülebilir 10-20 saniye kadar nefesi kesilebilir

Dokularda ve yüzde morarma gözlenir
Ardından kısa ve genel adale kasılması sesli nefes alma aşırı tükürük salgılanması altına kaçırma görülebilir

Hasta dilini ısırabilir başını yere çarpıp yaralayabilir aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir

Son aşamada hasta uyanır şaşkındır nerede olduğundan habersiz uykulu hali vardır.

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Örneğin kişi yol ortasında kriz geçiriyorsa olay yerindeki trafik akışı kesilmelidir).
Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
Hasta bağlanmaya çalışılmaz

Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz
Genel olarak yabancı herhangi bir madde kullanılmaz koklatılmaz yada ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez
Kendisini yaralamamasına dikkat edilir
Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme konur
Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır
Sıkan giysiler gevşetilir

Kusmaya karşı tedbirli olunur
Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler yapılır
Tıbbi yardım istenir (112).

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkan belirtilerdir.

Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?

Şeker hastalığı tedavisine bağlı
Uzun egzersizler sonrası
Uzun süre aç kalma
Barsak ameliyatı geçirenlerde yemek sonrası

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Korku
Terleme
Hızlı nabız
Titreme
Aniden acıkma
Yorgunluk
Bulantı

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Baş ağrısı
Görme bozukluğu
Uyuşukluk
Zayıflık
Konuşma güçlüğü
Kafa karışıklığı
Sarsıntı ve şuur kaybı

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Hastanın ABC’si değerlendirilir

Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker şekerli içecekler verilir fazla şekerin bir zararı olmaz (Ayrıca belirtiler fazla şekerden meydana gelmiş ise bile fazladan şeker verilmesi hastanın düşük kan şekeri düzeyinde kalmasından daha az zararlı olacaktır. Çünkü düşük kan şekeri beyinde ve diğer hayati organlarda kalıcı zararlara neden olabilir.)
15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağırılır

Hastanın bilinci yerinde değilse koma pozisyonu verilerek tıbbi yardım çağırılır(112).

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık angina pektoris ve miyokart enfarktüsü görülür. Her ikisi de kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu oluşur.

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Kalp Spazmı (Angina Pektoris) belirtileri:

Sıkıntı veya nefes darlığı olur
Ağrı hissi; genellikle göğüs ortasında başlar kollara boyuna sırta ve çeneye doğru ilerler
Sıklıkla fiziksel hareket fiziksel zorlanma heyecan üzüntü yada fazla yemek yeme sonucu ortaya çıkar
Kısa sürelidir ağrı yaklaşık 5-10 dakika kadar sürer
Ağrı istirahat ile durur istirahat halindeyken görülmesi ciddi bir durumu gösterir
Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.

Kalp Krizi (Miyokart Enfaktüsü) belirtileri:

Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder terleme mide bulantısı kusma gibi bulgular görülür

Ağrı; göğüs yada mide boşluğunun herhangi bir yerinde sıklıkla kravat bölgesinde görülür omuzlara boyuna çeneye ve sol kola yayılır
Süre ve yoğunluk olarak kalp spazmı (angina pektoris) ağrısına benzemekle birlikte daha şiddetli ve uzun sürelidir

En çok hazımsızlık gaz sancısı veya kas ağrısı şeklinde belirti verir ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır (Bu tür gaz yada kas ağrıları aksi ispat edilinceye kadar kalp krizi

olarak düşünülmelidir)
Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir (ABC)
Hasta hemen dinlenmeye alınır sakinleştirilir
Yan oturur pozisyon verilir
Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir
Yardım istenerek (112) sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır
Yol boyunca yaşam bulguları izlenir

alınttıdır.