Yara nedir?

Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar.

Kaç çeşit yara vardır?

Kesik yaralar:


Bıçak çakı cam gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit yaralardır. Derinlikleri kolay belirlenir.

Ezikli yaralar:

Taş yumruk yada sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır. Yara kenarları eziktir. Çok fazla kanama olmaz ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet vardır.

Delici yaralar:

Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Yüzey üzerinde derinlik hakimdir. Aldatıcı olabilir tetanos tehlikesi vardır.

Parçalı yaralar:

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelir. Doku ile ilgili tüm organ saçlı deride zarar görebilir.

Enfekte yaralar:

Mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Enfeksiyon riski yüksek yaralar şunlardır:

Gecikmiş yaralar (6 saatten fazla)

Dikişleri ayrılmış yaralar

Kenarları muntazam olmayan yaralar

Çok kirli ve derin yaralar

Ateşli silah yaraları

Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Ağrı

Kanama

Yara kenarının ayrılması

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC)

Yara yeri değerlendirilir

- Oluş şekli
- Süresi
- Yabancı cisim varlığı
- Kanama vb.

Kanama durdurulur

Üzeri kapatılır

Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

Tetanos konusunda uyarıda bulunulur

Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır!

İlkyardım eğitimlerimiz hafta sonu gündüz ve hafta içi akşam gruplarında devam etmektedir.

İstanbul ve Ankara şubemiz için ilkyardım eğitmenleri alınacaktır.

Ciddi yaralanmalar nelerdir?


Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar

Kanaması durdurulamayan yaralar

Kas veya kemiğin göründüğü yaralar

Delici aletlerle oluşan yaralar

Yabancı cisim saplanmış olan yaralar

İnsan veya hayvan ısırıkları

Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?


Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz

Yarada kanama varsa durdurulur

Yara içi kurcalanmamalıdır

Yara temiz bir bezle örtülür (nemli bir bez)

Yara üzerine bandaj uygulanır

Tıbbi yardım istenir (112).

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?


Göğsün içine giren cisim akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler görülebilir:

Yoğun ağrı

Solunum zorluğu

Morarma

Kan tükürme

Açık pnömotoraks (Göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü)

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır

Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC)

Yara üzerine plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır

Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır

Hasta/yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur

Ağızdan hiçbir şey verilmez

Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir

Açık pnömotoraksta şok ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır

Tıbbi yardım istenir (112).

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir

İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir

Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise durum ciddidir

Bağırsaklar dışarı çıkabilir.

Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?


Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır

Hasta/yaralının yaşam bulguları kontrol edilir

Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür

Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır ısı kaybını önlemek için üzeri örtülür

Ağızdan yiyecek yada içecek bir şey verilmez

Yaşam bulguları sık sık izlenir

Tıbbi yardım istenir (112).

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Darbenin şiddetine bağlı olarak kafatası boşluğunda yer alan merkezi sinir sistemi etkilenebilir. Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma yada ayrılma meydana gelebilir. Bunun sonucunda sinir sistemi etkilenerek bazı olumsuz sonuçlar oluşabilir. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır.

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Saçlı deride yaralanmalar: Saç derisi kafatası yüzeyi üzerinde kolaylıkla yer değiştirebilir ve herhangi bir darbe sonucu kolayca ayrılabilir. Bu durumda çok fazla miktarda kanama olur bu nedenle öncelikle kanamanın durdurulması gereklidir.

Kafatası beyin yaralanmaları:

Kafatası kırıkları: Kafatası kırıklarında beyin zedelenmesi kemiğin kırılmasından daha önemlidir. Bu nedenle beyin hasarı bulguları değerlendirilmelidir.

Yüz yaralanmaları: Ağız ve burun yaralanmalarında solunum ciddi şekilde etkilenebilir ve duyu organları zarar görebilir. Bir yüz yaralanması sonucunda burun çene kemiği kemiklerinde yaralanma görülebilir.

Omurga (bel kemiği) yaralanmaları: En çok zarar gören bölge bel ve boyun bölgesidir ve çok ağrılıdır.Kazalarda en çok boyun etkilenir.

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Yüksek bir yerden düşme

Baş ve gövde yaralanması

Otomobil yada motosiklet kazaları

Spor ve iş kazaları

Yıkıntı altında kalma

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?


Bilinç düzeyinde değişmeler hafıza değişiklikleri yada hafıza kaybı

Başta boyunda ve sırtta ağrı

Elde ve parmaklarda karıncalanma yada his kaybı

Vücudun herhangi bir yerinde tam yada kısmi hareket kaybı

Baş yada bel kemiğinde şekil bozukluğu

Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi

Baş boyun ve sırtta dış kanama

Sarsıntı

Denge kaybı

Kulak ve göz çevresinde morluk

Ancak hastada hiçbir belirti yoksa bile

Yüz ve köprücük kemiği yaralanmaları

Tüm düşme vakaları

Trafik kazaları

Bilinci kapalı tüm hasta / yaralılar kafa ve omurga yaralanması olarak var sayılmalıdır.

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Bilinç kontrolü yapılır

Yaşam bulguları değerlendirilir

Hemen tıbbi yardım istenir (112)

Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır

Her hangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır

Yardım geldiğinde sedyeye baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan alınmalıdır

Taşınma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz kalmaması gerekir

Tüm yapılanlar ve hasta/yaralı hakkındaki bilgiler kaydedilmeli ve gelen ekibe bildirilmelidir

Asla yalnız bırakılmamalıdır.

ALINTIDIR.