İlk yardım çantaları kaza yerinde ilk yardım uygulamalarında kul*lanılacak araç-gereçleri ile düzenlenir. İlk yardım çantası olay yerinde ilk yardım yapabilmeyi sağlar. Evde okulda işyerinde otomobilde yani insanın her yerde kazaya uğrayacağı düşünülerek düzenlenmiştir.

ilk yardım çantaları zaman zaman kontrol edilmeli ve eksikleri tamam*lanmalıdır. Artık ilaçlardan oluşan ilk yardım çantaları ya da kutuları hiç bir zaman amaca ulaştırmaz. İlaçlar ilk yardım aracı ve gereci değildir. Bilinçsiz uygulanması da ölümle sonuçlanabilir.

İlk yardım çantaları daima en kolay ulaşılabilen yerlerde bulun*malıdır. İlk yardımcının zaman kaybetmeden ulaşacağı fakat çocukların ulaşamadığı yükseklikte bir yerde olmalıdır. Kilitlemek uygulamayı geciktirebilir.

İlk yardım çantaları amaca göre düzenlendiği için değişik isimler alır. Kişisel ilk yardım çantası

ilk yardım çantası seyahat çantası ve araç ilk yardım çantası gibi.

İlk yardım çantasının kapsamı kullanılacağı yere göre değiştirilir. Örneğin arazide çalışan bir orman işçi kampında çanta malzemelerine yılan serumu antihistaminikler ve bazı acil ilaçlar ilave edilir.

İlk yardım dolabı daha kapsamlıdır. İlk yardım istasyonlarında bulunur. İlk yardım çantalarının sayısı da ihtiyaca göre artırılır.

Kişisel İlk Yardım Çantasında Evde İlk Yardım Malzemeleri

Kişisel ilk yardım çantası evde okulda küçük işyerinde bir veya birkaç kişinin kullanabileceği araç-gereçlerle donatılır.

Çantaya ihtiyaç duyacak kişinin kronik bir hastalığı varsa o hastalığa karşı önlem almak üzere çantasını düzenleyebilir.

Genel olarak kişisel ilk yardım çantasında aşağıdaki araç-gereçler bulunmalıdır.

• Flaster steril paketlenmiş gaz bezler kağıt gazbez
• Gaz kompresler hazır pansumanlar termofor
• Değişik ölçülerde üçgen ve rulo sargılar turnike
• Kunt uçlu makas pens enjektör plastik buz torbası
• Çengelli iğne pamuk paketleri termometre
• Kalem not defteri el feneri
• Antiseptik solüsyonlar ağrı kesiciler antibiyotikli yara ve yanık pomatları vazelin
• Tendürdiyot alkol amonyak karbonat şeker
• İlk yardım kitabıdır.

Seyahat İlk Yardım Çantası

Seyahata çıkılacağı zaman ilk yardım amacıyla kullanılabilecek araç ve gereçler seyahat ilk yardım çantasına yerleştirilmelidir.

Bir seyahat ilk yardım çantasında bulunması gereken mal*zemeler şunlardır:

• Çeşitli ölçülerde rulo sargılar üçgen sargılar turnike
• Geniş ölçülerde rulo sargılar üçgen sargılar plastik torba
• Çengelli iğneler el feneri kalem bloknot
• Atel takımları gaz bezler ve hidrofil pamuk flaster
• Şeker sodyum bi karbonat tannik asit eriyiği
• Alkol tentürdiyot amonyak vazelin
• İlk yardım kitabıdır.

Araç İlk Yardım Çantası Araçlarda Motorlu Taşıtlarda İlk Yardım Çantası

Motorlu taşıt ilk yardım çantası "Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili "yönetmeliğe göre trafiğe çıkan her araçta bulunması zorunludur.

Taşıt ilk yardım çantası kaza anında iik yardımcının kullanabileceği önemli bazı malzemeleri içerir. Bu mal*zemelerin kullanılması kazalardan ölüm oranını azaltır. Özellikle kanamalar*da kullanılan ilk yardım malzemeleri yanında yaranın dış etkenlerden korunmasına yönelik malzemeler
vardır.

ilk yardım çantası aracın kaza*da en az zarar gören bir yerinde bulunur. Aracın iç arka sağ kısmı en uygun yer olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda çanta kolay alınabilecek şekilde konmalıdır.

Motorlu araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler aracın yolcu kapasitesine göre düzenlenmiştir. Örneğin taksi kamyon v( kamyonetteki malzemelere göre minibüs ve otobüsteki ilk yardım çanta muh teviyatı 3-5 defa daha fazladır.

Türk Standartları Enstitüsü TS 4019 nolu standart ile çanta donanımı! belirlemiştir.

Bu malzemelerle donatılmış çanta 10 kişiye kadar olan araçlarda bulundurulmalıdır. Ayrıca fazla olan her 10 kişi için birer çanta daha bulundurul*masını hükme bağlamıştır.

Araç ilk yardım çantası malzemeleri şunlardır:

• Hava hortumu (Airvvay)
• Suni solunum maskesi
• Üçgen sargı bezi
• Sargı bezi (üç adet 10 cmx250 cm)
• Flaster (125 cmx100 cm)
• Steril tampon (gazlı bez) 3 paket
• Makas (küçük boy bir adet)
• Elastik bandaj (5 cmx150 cm)
• Çengelli iğne (6 adet)
• Yara bandı (5 adet)
• Açık renkli plastik örtü (200x150 cm)
• Not defteri (küçük) ve kurşun kalem
• ilk yardım el kitabı
• Malzeme listesidir.

Bu malzemeler uygun büyüklükteki bölmeli kapaklı çantaya konula*caktır. Ayrıca malzemelerin içine yeteri kadar büyük ve küçük telefon jetonu veya kartı ile küçük el feneri konulması haberleşmenin çabukluğu için yararlıdır.

ALINTIDIR.