Burkulma:
Burkulma; eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır

Burkulmalarda ilk yardım
· Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edilir.
· Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
· Soğuk uygulama yapılır.
· Hareket ettirilmez.
· Uzun süre geçmiyorsa tıbbi yardım sağlanır.