Solunum yolunun solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. İki türlü tıkanma vardır:


  • Kısmi tıkanma: Az da olsa bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir.

Kısmi tıkanma durumunda; kişi öksürür nefes alabilir konuşabilir.
İlk yardım olarak kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.


  • Tam tıkanma:Hava girişinin tamamen engellendiği duruma tam tıkanmadenir.

Tam tıkanma durumunda; kişi nefes alamaz acı çeker gibi ellerini boynuna götürür konuşamaz rengi morarmıştır.
İlk yardım olarak Heimlich Manevrası yapılır.

Yetişkin ve Çocuklarda Heimlich Manevrası;


  • Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
  • Bilinci kontrol edilir.
  • Sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur.
  • Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.
  • Çıkmadıysa arkadan sarılarak gövdesi kavranır.
  • Bir el yumruk yapılarak başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
  • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
  • Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanılır.