• Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum )
  • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek
  • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek
  • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak
  • Kanama kırık çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
  • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek
  • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak
  • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 )
  • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.