İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle sağlık ekibi gelinceye kadar ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.