Mucit Nedir?

Yeni bir buluş ortaya koyan icat eden kimsedir.

Mucitler;  Daha önce olmayan yararlı bir nesneyi keşfeden ya da üreten kişilerdir. Bugün günlük hayatimizi büyük ölçüde etkileyen bazı icatlar dışında modern icatları tek bir mucidin keşfettiğini söylemek güçtür. Birçok icadın su anki modern biçimini alana dek gelişmesi yıllar sürmüştür. 

Modern icatların mucitleri ve bazı icatların ilginç öykülerine geçmeden evvel sunu belirtmek yerinde olacaktır; her teknolojik gelişim bir ihtiyacın sonunda ortaya çıkmış ve bilim ilerledikçe teknoloji de bu ilerlemeyi hızlandırmıştır.

Ancak teknolojinin üretiminde kullanılan temel maddeler Allahın doğada bol miktarda yarattığı nimetlerdir. Dahası soyut düşünme matematik ölçüm hesap tasarım geometri fizik-kimya-biyoloji yasaları ve bilim-teknolojiyi mümkün kılan daha yüzlerce koşulu sağlayan ilham eden ve bu gelişmelere izin veren âlemlerin Rabbi olan Allahtır.