Ankaranın Kültürel Özellikleri nedir
ankaranın kültürü


Ankaranın Kültürel Özellikleri

Ankaranın Eski Anadolu kültüründen günümüze değin birçok uygarlığın uğrağı olan İlimizde gelenek görenek ve kültürdeki gelişmelerin derin izlerini genellikle kırsal kesimde daha belirgin görmekteyiz.

İlin özellikle; Dikmen Çankaya ve Gazi Osman Paşa semtlerinde eski Osmanlı mimarisinin taklidi ile başlayan akım; modern mimariye dönüşerek şimdiki çağdaş Türk mimarisinin biçim ve stiline önderlik etmiştir. Bununla birlikte Ankara Kalesindeki eski konak ve evler hemen hemen hiç bozulmadan günümüzde de yaşamaktadır. İlimizde 30 civarında resmi ve özel müze yeni tesisleri ile bir Milli Kütüphane 43 halk 1 gezici ve 1 çocuk kütüphanesi mevcuttur Ayrıca ulusal ve uluslar arası kongre turizmine hitap eden çok sayıda resmi ve özel organizasyonlar kültürel faaliyetleri canlı tutmaktadır. İlimizde kültür ve sanat etkinliği gösteren 343 dernek ve vakıf faaliyette bulunmaktadır. İlimizde 418 matbaa 32 sinema 8 devlet tiyatrosu ile 21 özel tiyatro faaliyetlerini sürdürmektedir.

alıntı