Sivas Yöresel Halk Oyunları
Sivasın Halk Oyunları
Sivas Yöresi Halk Oyunları


Sivasın Halk Oyunları Nelerdir

Sivas Halk Oyunları "Halay" grubuna girmekte ve günümüzde halayların merkez bölgesi Sivas sayılmaktadır.
Halaylar İç Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oynanmaktadır. Bu yörelerde halay kelimesi; alay aley haley olarak değişik biçimlerde kullanılmaktadır. Halaylar yapısı itibariyle sosyal yaşantının figürlerle ifadesidir. Sivas Halayları yapısıyla diğer illerimizden ayrılmaktadır. Sivas oyunları kendine özgü figürleriyle göz kamaştırıcıdır. Kızlar ve erkekler ayrı ayrı halay çekmektedir. Alaca (karma) diziliş Sivas yöresinde görülmemesine rağmen bazı oyunlar alaca dizi şeklinde kapalı mekanlarda ve aile içerisinde oynanmaktadır.

Kız ve erkek oyunlarında baştaki oyuncuya 'Halay Başı' sondaki oyuncuya 'pöçük' ismi verilmektedir. Halayları erkekler mendillerini savaşta kılıç kullanıyormuş gibi çevirirler. Kadınlar ise krep kullanmaktadır. Sivas halaylarında oyuncu sayısında sınırlama görülmemektedir. Ancak; 7-12 kişi arasinda çok rahat oynandigi görülmektedir. Erkek oyunları genellikle düğün ve eğlencelerde oynandığından açık hava tercih edilmektedir. Bunun için Sivas halayları meydan ve harman oyunları olarak anılmaktadır.

Sivas halayları genellikle 2-4 bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler; 1. Ağırlama 2. Sıkıştırma 3. Oynatma
4. Hoplatma ismini almaktadır. Her bölümde figürler ve musiki değişmektedir. Oyunlar ağırdan başlayıp gittikçe tempo artarak hızlanmakta ve en sonda doruk noktasına ulaşmaktadır. Sivas halaylarının bir diğer özelliği bilinen bütün oyun formlarının kullanılması sergilenmesidir. Sivas yöresi oyunlarında tabii faktörlerin hepsi görülmektedir. Çiftçilik iş tabiattaki bitkiler hayvan taklidi oyunların ortaya çıkmasında ve oynanmasında etkili olmuştur.

Halay Türleri

1.Erkeklerin oynadığı halaylar :
Yöre oyunlarının tüm özelliklerini taşıyan asıl halaylardır. Figürlerin zenginliği hareket kabiliyetinin üstünlüğüoynayanı seyredeni coşturmaktadır. Erkek halayları; Sivas Halayı Köy Ağırlaması Abdurrahman Halayı Kızık Karkın (Garkın) vb.

2. Kızların oynadığı halaylar :
Erkek oyunlarına göre daha kolay oyunlardır. Türkülü türküsüz olarak oynanmaktadır. Hareketler daha yumuşaktır.
Kız halayları : Hanımesme Sarıkız Yanlama Karamuk Madımak Pınarınbaşı vb.

3. Erkek ve Kızların oynadığı halaylar :
Bu halayları hem kızlar hem de erkekler oynamaktadır. Figürlerde ufak tefek farklılıklar görülmektedir. Genellikle
kızlar türkülerini söyleyerek oynamaktadır. Bu halaylara; Sarıkız İş halayı Zara Karahisarı Sivas Halayı Tersbico
Maro vb.

Sivas yöresinde halk oyunları kıyafetleri yörelerine göre değişmektedir. Erkekler; yemeni aynalı çorap (yün)
zıvga şal yelek gömlek köstek (bazen fes takıldığı üzerine hindi yazma sarıldığı da görülmektedir.) Kızlar; üçetek şalvar çorap işlik (gömlek) önlük pöçüklük (arkalık) yanbağ çarık fes tepelik pullu yazma (bazen kemer takıldığı da görülmektedir.) Sivas Halayları isimlerini bazen oynanan yörenin ilçe ve köyün ismini almaktadır. (Kızık Karkın) Bazen insan
isimlerinden (Abdurrahman) bitkilerden (madımak karamuk) bazen de hayvan isimlerinden (çekirge horoz kartal
turnalar) son bölümdeki oyunlar taklidi oyunlardır.

Sivas Yöresinde Oynanan Halk Oyunları


Sivas Halayı Köy Ağırlaması Abdurrahman Halayı Karahisar Temürağa Harami Hoş Bilezik Özenteki Tamzara Sarıkız Karkın Halayı Kızık Halayı Kabak Halayı Kartal Halayı Sallangel Ahçik Maro Yanlama Tozan Halayı Arnavut HalayıÇekirge Halayı Hanım Esme Hayda Bico Ters Bico horhon Bico Çedene Çemberim Karamuk Madımak Turnalar Pınarınbaşı Çökelek Köy İş Halayı Karaduman Şeyhani Nenni Nenni Dik Oyun Deveci Emmi Kol Oyunu Meral Halayı Ellik Samahlar Omuz Halayı Garipler Semahı Ireşvan Pabuç Çitir Kafe Çeçen Onbaşı Oyunu.