Kısaca Gülşehir: Nevşehir'e 20 km. uzaklıkta Kızılırmak'ın güney kenarında yeralan antik adı Zoropassos olan Gülşehir´in eski adı ise Arapsundur. Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'e yaptığı imari bir başka Osmanlı Sadrazamı Karavezir Mehmet Seyyid Paşa da Gülşehir'e yapmış 30 haneli Gülşehir'i bir külliye ile donatmıştır. Külliye cami medrese ve çesmeden oluşmaktadır.

Açıksaray ören yeri Nevşehir-Gülşehir yolu üzerinde Gülşehir'e 3 km uzaklıktaki Açıksaray ören yeri tüf kayalar içine oyulmuş sayısız mekanları Roma Dönemi kaya mezarları 9. ve 10. yüzyıla tarihlenen kaya kiliseleri ile önemli bir piskoposluk merkeziydi. Halk arasında Haci Bektas Veli Mescidi olarak adlandırılan mekanın mihrabının günümüze kadar korunmuş bir İslami yapı olması açısından dikkat çekmektedir. Kareye yakın planlı mescidin batı kesiminde yüksekçe nişler yeralmaktadır. Bu ören yerinde bulunan mantar biçimindeki peribacalarının benzeri yoktur.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]