Kırıkkalenin Yöresel Oyunları
Kırıkkalenin Halk Oyunları
Kırıkkalenin folklorü

Kırıkkale halk oyunları yönünden komşu Ankara Kırşehir Çorum illeriyle benzerlik gösterir. Halaylar kaşıklı oyunlar yaygındır. Zeybek bilinmez. Karakeçili ilçesinde halay olarak ; Köprüden Geçti Gelin Oy Pambığım Pambığım (Bugün Ayın Işığı) Üç Ayak Yeldirme Kaşıklı Oyun olarak da Konyalı Gel Gel Süpürgesi Goruhdan Ay Doğar Bedir Allap meşhurdur. . Ateş etrafında geceleri oynanan Sinsin bu ilde de yaygındır. Cirit ve Tura oyunları da davul-zurna eşliğinde oynanır.

a- Halay

Kırıkkale yöresinin hakim oyunu halaydır. Halay çekilirken halay türküsü değişik türlerde olabilir. Bir halayın başından sonuna kadar tamamlanması süreye bağlı değildir. Bir saat bile sürdüğü olur. Düğün şenlik gibi günlerde çekilir. Bu halaylar kadınlarca da zılgıt ile süslenerek ayrı bir ahenk kazanır.

Halay davul-zurna eşliğinde ağırlama ikileme üçleme şeklinde üç aşamada çekilmektedir. Keskin yöresi halayları daha çok ayak ve bel hareketlerine dayanır. Ağır fakat gösterişlidir. Yahşihan Karakeçili ve Delice halaylarında ise Keskin yöresine göre bazı farklılıklar gözükür. Bu nedenle yörede Keskin halayı daha yaygındır.

b- Sinsin

Sinsin köy meydanlarında yakılan ateş üzerinde atlama oyunudur.

Köy meydanında bir ateş yakılır ateşin etrafını köy halkı sarar. Delikanlılar kendi aralarında gruplar oluşturur bu ateşin üzerinden atlarlar. Her defasında ateşin yüksekliği artırılır. Oyuncuların ateşin yüksekliğinden cesaretleri kırılıncaya kadar oyun devam eder.

Gruplardan biri pes edince diğer grup galip ilan edilerek ödüllendirilir.

Sinsin oyunu tehlikeli tehlikeli olduğu kadar da cesaret geliştirici bir oyundur.

c- Cirit

Geleneksel bir Türk oyunudur. Bölgemizde bahar yaz mevsimlerinde ve düğünlerde oynanırdı. Yetiştirilen iyi cins atlar iki gruba ayrılır. Oyuncular ellerine bir metre uzunluğunda onar adet cirit alıp atlara binerler. Gruplar arasındaki mesafe 50 m. kadardır.

Gruplar karşı karşıya gelerek eşleşirler. Oyunculardan herhangi birisi rakibi üzerine at koşturup uygun bir mesafeden ciritini atar. Rakip oyuncu kendisine atılan bu ciritten atın sağına veya soluna eğilmek suretiyle sakınır. Cirit rakibe değmiş ise oyuncu oyundan çıkar eğer değmemiş ise ciriti atıp kaçan oyuncuyu cirit atılan oyuncu atı ile takip ederek ciritini fırlatır eğer değerse oyuncu çıkar eğer değmemiş ise yerlerine geçerler sıra diğer oyunculara gelir. Böylelikle oyunda tek kişi kalıncaya veya gruplardan birisi tüm oyuncularını kaybedinceye kadar oyun devam eder. Galip gelenler köy halkı tarafından ödüllendirilir.

d- Semah

Semah Hasandede Haydar Sultan Koçubaba ve Hamzalı kasabalarında yaygındır. Bağlama ve keman çalgılarıyla nefesler deyişler demeler söylenir semah dönülür.