Kırıkkale Nüfusu 2012Kırıkkale Nüfusu KaçtırKırıkkale Hakkında Bilgi :
İç Anadolu Bölgesi’nde İl Merkezi olan Kırıkkale doğusunda Delice güneyinde Keskin güneybatısında Bala batısında Elmadağ kuzeyinde de Kalecik ve Sulakyurt ilçeleri ile çevrilidir.

Kırıkkale kuzeyindeki Çamlıca Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri eğimli bir arazide yer almaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Koçu Dağı olup en yüksek noktası Yığlıtepe (1.278 m.)’dir. Güney ve güneydoğusundaki Denek Dağ sırası Çoruhözü Vadisinin güneyinde Keskin ile İzzettin Köy arasında uzanmaktadır. Bu dağların en yüksek noktaları Gavur Tepesi (1.742 m.) ile Bozkaya Tepesi (1.577 m.)’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Küre Dağ’ının en yüksek yeri ise Küre Tepesinde 1.450 m.ye ulaşır. İlin kuzeyini Karagüney Dağları ile Tokuş Dağı (1.306 m.) engebelendirir. İlin orta kesiminde Dinek Dağı (1.744 m.) batısında Küre Dağı (1.552 m.) güneybatısında Karacadağ ve Keskin ile Çelebi ilçeleri arasında Behrek Dağı (1.522 m.) bulunmaktadır. Dinek Dağı silsilesi Keskin ile İzzettin Köyü arasında Çoruhözü vadisinde uzanmaktadır.

En önemli ovası Kırıkkale Ovası olup kuzeyde Çamlıca ve Karakaya tepelerine güneyde de Denek Dağı’nın batısına kadar uzanmaktadır. Kuzeydeki tepeler ovaya meyilli bir şekilde inerek birleşir ve il merkezi burada yer almaktadır. Kırıkkale Ovası doğudan batıya Kızılırmak’ a doğru gittikçe genişler; en geniş yeri Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’ a yaklaştığı yerdedir. İl sınırları içerisinde yükseklikleri 1.200-1.600 m. arasında değişen Küre Dağı’ndaki Hodar Bedesten Kamışlı Sarıkaya; Koçu Dağı’ndaki Koçu Denek dağlarındaki Gümüşpınar Pehlivanlı Suludere Yeşilkaya Azgın yaylaları bulunmaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ: 4570 km²

2012'de yapılan adrese göreKırıkkale ilimizin Nüfusu; 274.992

Kırıkkale Resimleri:

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]