Çankırı ilinin iklimi
çankırının iklim özellikleri
çankırının iklim özellikleri ve yeryüzü şekilleri


Orta Anadolu (kara) ikliminin husûsiyetleri tamâmen görülür. Kışları sert (soğuk) yazlar sıcak ve kurak geçer. Yağışlar kışın kar şeklinde olur senelik yağış miktarı 397-410 milimetredir. Sıcaklık ise +418°C ile -25°C arasında seyreder.

İlin düz olan güney kısmı tamâmen çıplaktır. Kuzeyindeki dağlar kısmen ormanlıktır. Vâdiler kavak ve söğüt ağaçları ile örtülüdür. Akarsu civârları meyve ağaçları ve bağlarla örtülüdür. Arâzinin % 18’i ormanlık % 35’i çayır ve mer’a % 35’i ekili arâzidir. Ormanlarda; çam köknar meşe ve ardıç ağaçları vardır. Kurt tilki tavşan ve sincap gibi yabânî av hayvanları bulunur.