Aksarayın Doğal Güzellikleri
Aksarayın Doğal Güzellikleri Manzaraları
Aksarayın Doğal GörüntüleriZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Göller

Aksaray’da Türkiye’nin 2.büyük gölü olan Tuz gölünden (2400 km²) başka göl yoktur. Göl çevresi bataklıklarla çevrili olup bataklık dışında kalan arazi çoraklaşmıştır. Gölün en derin yeri 1 metreyi geçmez. Deniz seviyesinden yüksekliği 899 m’ dir.

Ihlara Vadisi

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Kasabası’nda ve Hasan Dağı’nın Kuzeydoğusundadır. Aksaray’a 40 km Güzelyurt ise 7 km mesafededir. Rüzgârın esip esipte arada dinlendiği Melendiz suyunun ise derin ve sessiz dik yamaçlı bir vadinin ortasından akarak “Dönerek Akan Suyun Halkı”na “Peristrama” adını verdiği Ihlara Vadisi İlk Hıristiyanların vadi yamaçlarında oluşan tüfleri oyarak kilise ve manastır yaptıkları mekânlar Melendiz Nehrinin sularıyla bütünleşerek doğa harikası oluştururlar. Bu doğal güzellikleri Vadiye gelen ziyaretçilerin iniş ve çıkışlarını sağlayan toplam 382 basamaktan oluşan merdiven bulunmaktadır.

Eski adı “Peristremma” olan 14 km. uzunluğundaki Ihlara Vadisi’ni Melendiz Çayı (Potamus Kapadukus–Kappadokya Irmağı) baştanbaşa kat etmektedir. Irmak Ihlara Kasabası’ndan başlayarak yer yer kanyonu 100–120m derinlikte yararak Kuzeybatı istikametinde Selime Kasabası Yaprakhisar ve Belisırma Köyleri’nin ve Ziga Kaplıcası’nın bulunduğu geniş vadiye ve oradan Tuz Gölüne yönelir. Ihlara Vadisi’nin doğal oluşumu korunaklı yapısı burayı Hıristiyan dininin önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. 4. yüzyıldan itibaren önemli bir manastır merkezi haline gelen Ihlara Vadisi’nde yapıldığı döneminin resim sanatı özelliklerini barındıran pek çok kilise bulunmaktadır. Vadide yer alan banisi (yaptıranı) belli olan kiliseler bilim dünyası için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü vadide yer alan kiliselerin kesin tarihlendirilmesi oldukça güçtür. Kapalı Yunan Haçı ve serbest haç planlı tek ve çift nefli kaya oyma kiliseler Vadinin dik yamaçlarında sağlı sollu yer alarak ortadan akan Melendiz nehrinin sularıyla bütünleşir. Vadi doğal yapısı itibarıyla IV. yüzyıldan itibaren keşişler ve rahipler tarafından çok uygun bir inziva yeri olarak kullanılmıştır. Hıristiyan dini farklı dilleri konuşan insanlar arasında yayılmaya başlamıştır. Okuma yazma oranının düşük olması Latinceyi az kişinin bilmesi dinin yayılmasını zorlaştırmıştır. Bu nedenle dini yaymak için kiliselerde İsa’nın hayatı İncil’deki konular din büyükleri ve onlarla ilgili olaylar resimlerle anlatılmaya başlanmıştır.

Vadi de yer alan freskli kiliselerde (Sümbüllü Yılanlı Kokar Ağaçaltı Pürenliseki Eğritaş Kırkdamaltı Bahattin Samanlığı gibi) İsa’nın Doğumu Meryem’e Müjde Ziyaret Mısır’a Kaçış Son Akşam Yemeği gibi sahneleri görmek mümkündür. Vadide yer alan Selime Kasabası ve Yaprakhisar Köyü’nde de önemli kiliseler bulunmaktadır. Selime Kalesi Derviş Akın Kilisesi Doğan Yuvası Kilisesi gibi. Ihlara Vadisi Aksaray’ın yerli ve yabancı turist çeken en önemli doğal ve tarihi yerleşimidir.

Dağ-Doğa Yürüyüşü

Hasandağı dağcılık ve kış sporları yapmaya elverişlidir. Halen yerli ve yabancı dağcı gruplarının rağbet ettiği Hasandağı'nda. Klimatizm orman içi dinlenme alanı ve yaylacılık ile dağ bisikleti atlı tur gezintileri ve doğa yürüyüşü yapılmaktadır.