İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ

KONUMU SINIRLARI VE KOMŞULARI:
Doğu Anadolu’dan sonra 2. büyük bölgemizdir. Anadolu Yarımadasının ortasında yer alır. G.Doğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle komşudur. Alanı 163.057 Km2 dir. Ülkemizin % 20’sini kaplar.
Nüfusu 2000 sayımına göre 11.6 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 71 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. (Türkiye ortalaması Km2’ye 71 kişi)

BÖLÜMLERİ:
1.Konya Bölümü
2.Yukarı Sakarya Bölümü
3.Orta Kızılırmak Bölümü
4.Yukarı Kızılırmak Bölümü

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Dağları: Yer şekilleri sadedir. Engebeli arazi fazla olmadığı için arazi ulaşıma uygundur. Ortalama Yükselti 800-1000 metredir. Bölgenin en yüksek yeri doğu bölümüdür. Kıvrım dağları da bu bölümde yer alır. Akdağlar Hınzır Dağları Tecer Dağları Yıldız Dağları bu kıvrım dağlarıdır. Bölgenin güneyinde volkanik dağlar vardır.Bunlar Erciyes Dağı (3917 m en yüksek yeri) Melendiz Hasandağı Karacadağ Karadağ’dır.
Platoları: Haymana Cihanbeyli Obruk Bozok (Kızılırmak) Yazılıkaya (Bayat) Uzunyayla platoları vardır.
Ovaları: Konya Ovası (Türkiye’nin en büyük ovası) Ereğli Aksaray Sakarya Eskişehir Ankara Kayseri ve Develi Ovaları
Akarsuları: Kızılırmak Sakarya Porsuk Çayı Delice Irmağı.
Gölleri: Bölgenin güneyinde kapalı havzalar vardır. Tuz Gölü (2.Büyük Gölümüz) Akşehir Eber Ilgın (Çavuşçu) Tuzla Seyfe Mogan Sultan Sazlığı vardır. Sakarya Nehri üzerinde Sarıyar ve Gökçekaya; Kızılırmak Nehri üzerinde de Hirfanlı ve Kesikköprü baraj gölleri vardır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:
Bölge dağlarla çevrili olduğu için yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Don olayları çok görülür. En az yağış alan bölgedir. Ortalama yağış 400 mm’dir. Bunun en önemli sebebi bölgenin dağlarla çevrili olmasıdır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bölgede özellikle doğudaki dağlık alanlarda ormanlara da rastlanır. Orman bakımından % 9 ile 5. sıradadır. Akarsu boylarında kavakçılıkta yapılır.

TARIMI NE HAYVANCILIK:
Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Ekili-dikili alanlar bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2. sırada yer alır (% 27). Çalışan nüfusun büyük bölümü tarımda çalışır. Fakat tarımın en önemli sorunu sulama ihtiyacıdır. Bölgede en çok üretilen ürün buğdaydır. Diğer ürünler şekerpancarı ( şeker fabrikaları bölgede fazladır.) Üzüm Mercimek Yulaf Çavdar Ayçiçeği Haşhaş çeşitli meyveler ve sebzelerdir.
Bölgede küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Ankara çevresinde tiftik keçisi Sivas ve Konya çevresinde koyun çok yetiştirilir.

YER ALTI ZENGİNLİKLERİ:
Krom: Eskişehir-Mihalıççık Kayseri ve Sivas. Kayatuzu: Kırşehir Çankırı Nevşehir Yozgat. Linyit: Sivas-Kangal. (Burada bir de termik santralde bulunmaktadır.)Demir: Kayseri-Develi Sivas-Kangal Ankara-Haymana. Toryum: Eskişehir-Sivrihisar. Çinko: Konya-Bozkır Niğde-Bor (Türkiye’de 2. sırada). Lületaşı: Eskişehir (Türkiye’de ve Dünya’da 1.). Volfram: Kırıkkale-Keskin Niğde (Türkiye’de 2. sırada).

ENDÜSTRİSİ:
Sanayi Yukarı Sakarya Bölümünde gelişmiştir.
Eskişehir: Lokomotif besin motor çimento inşaat malzemeleri şeker et deri sanayisi vardır.
Ankara: Dokuma besin tarım araçları çimento alkollü içki mobilya selüloz kağıt karton deri ve et sanayisi vardır.
Konya: Tarım araçları besin motor çimento süt ürünleri inşaat malzemeleri selüloz kağıt ve şeker s.
Kayseri: Halıcılık meyve suyu pamuklu dokuma pastırma ve sucuk sanayisi.
Kırıkkale: Silah sanayi Orta Anadolu Rafinerisi.
Sivas: Besin Yem Çimento demir-çelik et entegre demiryolları bakım ve onarım tesisleri vardır.


NÜFUSU VE YERLEŞMESİ:
Nüfusu 2000 sayımına göre 11.6 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 71 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. (Türkiye ortalaması Km2’ye 83 kişi). Nüfus artış hızı %o 16’dır (Türkiye ortalaması %o 18.34).
Nüfusun % 69’u kentte yaşar (Türkiye ortalaması % 65). Yukarı Sakarya Bölümü en yoğun nüfuslu alandır. Nüfus genellikle bölgenin çevresindeki dağ eteklerindeki ovalara yoğunlaşmıştır.
Ülkemizin başkenti ve 2.büyük kenti Ankara bölgede yer almaktadır.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI:
Ekonomisinde tarım hakim faaliyettir. Bölge yurdumuzun tahıl ambarıdır. Yurdumuzda Buğday (%35) Arpa (%45) Şekerpancarı (%40) Baklagiller (%30) Meyvecilik (%20) oranında yapılır. Bölgede Ankara Eskişehir Konya Kayseri Kırıkkale ve Sivas gibi sanayi kentleri vardır. Türkiye Endüstri üretiminin % 15’i bu bölgemizden sağlanmaktadır. Bölgenin turizm gelirleri de fazladır.

TARİHİ ÖNEMİ:
Sivas Kongresi Sivas kentinde yapılmıştır. Ankara’da da ilk TBMM açılmıştır. Bu tarihten sonra Milli Mücadelenin merkezi olmuştur.

BÖLGENİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
En fazla nadasa bırakılan bölgedir.
En büyük kapalı havzamız buradadır (Tuz Gölü)
En tuzlu gölümüz %o ile Tuz Gölüdür.
Lületaşının tek çıkarıldığı yer Eskişehir’dir.
Karstik şekillere en çok rastlanan 2.bölgemizdir. (Sivas Çankırı)
İklimden dolayı kerpiç en çok kullanılan yapı malzemesidir.
Ulaşımı yeryüzü şekilleri sayesinde çok uygundur.
En az yağış alan bölgemizdir.
Ortalama yükseltisi 1000 metredir. En yüksek yeri Erciyes Dağıdır.
Küçükbaş hayvan sayısı en fazla olan bölgedir.
Nüfus bakımından 2. olmasına rağmen alanı büyük olduğu için yoğunluk azdır.
Tek uçak fabrikamız Eskişehir’dedir.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
İklimi sert ve karasaldır.
Kentleşme oranı düşük kırsal yerleşme topludur.
Yaz kuraklığının erken başlaması sebze üretimini olumsuz yönde etkiler.
Bölgede endüstri bitkilerinden şekerpancarı tahıllardan buğday çok yetiştirilir.
En uzun akarsuyumuz Kızılırmak nehrinin büyük kısmı bölgededir.