Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Salavat Nedir? Salavat Örnekleri

  SALAVATLAR


  “Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak O’na selam göndermektir.

  Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.

  Aleyhisselam

  Manası: Allahın selamı onun üzerine olsun.

  Aleyhissalatu vesselam
  Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

  Sallallahu aleyhi ve sellem
  Manası: Allahu Teala Ona salatu selam etsin.

  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
  Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
  Manası: Ey Allahım ! Efendimiz büyüğümüz Muhammed'e evladu iyaline ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et selametlik ver.)

  Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.
  Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası vucutların şifası gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
  Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.
  Manası: Allah'ım melevan asaran cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
  Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.) Hz.Adem Hz.NuhHz.İbrahimHz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.
  Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

  Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.
  Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

  Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

  Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki Sen Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid.
  Manası: (Ey Allahım Hz.Muhammed’e ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki sen Hamidsin(Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

  Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid.
  Manası: (Ey Allahım Hz.Muhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki sen Hamidsin(Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

  Salâten Tuncîna
  Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr.

  Manası: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki O salatu selam ile bizi tüm endişelerden korkulardan felaketlerden muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah bize kafidir. O ne güzel vekil ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

  Salât-ı Tefriciye
  Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu ve tenfericu bihil'kurabu vetukdâ bihil'havâicu ve tunâlu bihir'regâibu ve husnul'havâtimi ve yusteskal'ğamâmu bivechihil'kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.


  Manası: Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür sıkıntılar dağılır ihtiyaçlar giderilir istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir."


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Salavât-ı Semâniye

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

  Salavat-ı Fetih
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN

  YEVMEL KIYÂMETİ

  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
  Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş