Peygamber Efendimizin Günlük İbadetleri Hakkında Bilgi


İmam Tirmizî Şemâil'inde Hz. Ali'ye dayanarak Peygamberimiz'in vaktini üç işe ayırdığını nakleder. Bunlar ibadet halkın işleri ve kendi meşguliyeüeriydi.

Peygamberimiz'in Günlük Programı Hz. Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra seccadesinin üzerinde uzanır güneş doğana kadar dinlenir sonra insanları kabule başlardı. Her taraftan gelenler mescidde onun etrafında toplanır o da onlara vaaz ve nasihatlerde bulunurdu.

Hz. Peygamber ziyaretçilerin her söylediklerini hatta o gece gördükleri rüyaları dinler rüyalarını yorumlardı.Bazen de arkadaşlarına kendi rüyalarını anlatırdı. Bu gibi meclislerde her türlü mesele konuşulurdu. Mesela bazı kişiler bazen cahiliye devrine ait birtakım olayları anlatırlar Arap şairlerin şiirlerini okurlardı. Ganimet hisseleriyle haraç gelirleri bu saatlerde dağıtıldığı gibi sadaka ve maaşlar da bu saatlerde ödenirdi.

Bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber kuşluk vaktinde dört veya sekiz rekât namaz kılar bundan sonra evine gider evinin işleriyle uğraşır elbisesinde yamanacak bir yer varsa orayı yamar ayakkabılarını tamir eder ve hayvanlarını sağardı.

Hz. Peygamber ikindi namazından sonra iffet âbidesi eşlerini birer birer ziyaret eder hal ve hatırlarını sorar ve gecesini onlardan birinin evinde geçirirdi. Hz. Peygamber geceyi kimin yanında geçirecekse hanımları onun yanında toplanır ve yatsı namazına kadar orada kalırlardı.

Hz. Peygamber yatsı namazını mescidde kıldıktan sonra evine döner hanımları da ayrılarak istirahate çekilirlerdi. O yatsı namazından sonra konuşmayla vakit geçirmeyi sevmezyatsı namazını zamanında kılarak odasına çekilir uyumadan önce Kur'ân okurdu. (Genellikle îsrâ Zümer Hadîd Haşr Tegâbün Cum'a sûrelerinden birini tilâvet ederdi.)

Tirmizî'nin ŞemâiTine göre Hz. Peygamber uyumadan önce "Allah'ım! Senin isminle ölür senin isminle yaşarım!" der uyandığı zaman "Bizi öldürdükten sonra yaşatan Allah'a hamd olsun. Hepimiz ona döneceğiz." derdi.
Hz. Peygamber gecenin yarısı ya da üçte ikisi geçtikten sonra uyanır yastığına yakın bir yerde bulundurduğu misvakla dişlerini ovar sonra abdest alarak Allah'a ibadet ederdi.